Zeeuwse trekpaarddag afgelast onder dreiging

Zeeuwse trekpaarddag afgelast onder dreiging

tentoonstellingsverbod

Secretaris Paul van den Broeke wil er maar weinig over kwijt. “Alles staat te lezen op de reactie op onze site“, zegt hij. De Zeeuwse najaarskeuring die gepland stond voor 3 december is afgelast. De Zeeuwse trekpaardfokverenigingen hadden de keuring uitdrukkelijk uitgeschreven voor trekpaarden met staart. En dat leidde tot ‘niet mis te verstane gesprekken, mails en dreigingen’. 

Discriminatie

Bepaalde eigenaren van gecoupeerde paarden vonden het niet toelaten van hun paarden namelijk ‘discriminatie’ .

Over de inhoud van de dreigingen en van wie deze afkomstig zijn laat Van den Broeke niets los. “We hopen op een duidelijke uitspraak van de rechter zodat we volgend jaar weer een keuring kunnen organiseren.”

Al 40 inschrijvingen

Al veertig trekpaarden met staart waren al opgegeven voor de keuring in Vrouwenpolder. “Voor die mensen is het zeker jammer dat we het nu moeten afgelasten”, aldus Van den Broeke wiens organisatie los staat van het trekpaardstamboek KVTH.

De laatste maanden is er behoorlijke reuring ontstaan in de trekpaardwereld nadat bleek dat de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) het gecoupeerverbod dat stamt uit 2001 wilde gaan handhaven.

De KVTH hangt een boete van de NVWA boven het hoofd van 15.000,- euro wanneer het gecoupeerde paarden in de baan toelaat. Hierop heeft het stamboek al eerder besloten de drie resterende keuringen van 2016 af te gelasten.

Bezwaarprocedure

Ook de Zeeuwse fokverenigingen wachtten een boete niet af, maar in plaats van de keuring te annuleren besloten zij alleen paarden mét staart toe te staan. En dat leidde vanuit de trekpaardwereld tot dusdanig felle reacties dat de Zeeuwse fokverenigingen zich nu gedwongen voelen om de keuring alsnog niet door te laten gaan.

De KVTH is ondertussen een bezwaarprocedure begonnen tegen het Ministerie van Economische Zaken om deze ‘last onder dwangsom’ van de NVWA teniet te doen. Deze bezwaarprocedure zal eind november bij het College van Beroep voor bedrijfsleven (CBb) in Den Haag mondeling in behandeling worden genomen.

Lees hier meer over de coupeerkwestie

Albertine Nannings voor Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

Reacties