Willen recreatieve en sportruiters hetzelfde paard?

Willen recreatieve en sportruiters hetzelfde paard?

0 2731

Bestaat het ideale paard? Dat vroegen Poolse onderzoekers zich af tijdens hun onderzoek. Zij ondervroegen 16 ervaren paardenmensen, daarnaast betrokken zij nog 800 andere ruiters in hun onderzoek om te kijken of er een verschil in zit in wat recreatieve en sportruiters verwachten van een paard.

Uit hun onderzoek blijkt dat de meeste mensen hetzelfde willen in een paard qua temperament en karakter. Er is hierbij weinig verschil tussen mensen die topsport bedrijven of mensen die recreatief rijden.

Karaktereigenschappen

Veel stamboeken laten het karakter van een paard meetellen bij hun fokkerijdoelen, maar dat hierbij amper verschil wordt gemaakt tussen karakter en temperament. Ook andere onderzoeken maken weinig verschil tussen deze twee termen, gebruiken ze door elkaar of hadden vage verschillen aangewezen tussen beide.

Hoofdonderzoeker Mira Suwala legt uit:’ Een van de redenen dat er geen duidelijk verschil wordt gegeven kan zijn dat psychologische eigenschappen niet direct observeerbaar zijn. Ze zijn minder makkelijk meetbaar dan fysieke eigenschappen.’ Het onderzoeksteam heeft op basis van de 16 ervaren paardenmensen eerst een theoretisch model gemaakt, alvorens de 800 ruiters te betrekken in hun onderzoek.

Temperament kreeg vier dimensies toebedeeld: Energie, mate van angst, sensitiveit en aanpassingsvermogen. Karakter bestond uit: mate van onderwerping, agressie, behoefte aan menselijk contact en zelfredzaamheid. Vervolgens werden de 800 ruiters (700 vrouwen en 100 mannen) betrokken bij het onderzoek door middel van een online vragenlijst dat bestond uit 21 vragen. De meeste deelnemers waren tussen de 20 en 30 jaar oud en 68% daarvan waren recreatieve ruiters, waarbij springen de meest voorkomende discipline was. Ruim 40% van de deelnemers zijn of hebben ooit wedstrijden gereden, inclusief Olympische deelname.

Angstige paarden minst in trek

Uit het onderzoek komt bijvoorbeeld naar voren dat alle ruiters dezelfde eigenschappen wensen in een paard. Enige verschillen waren aan te merken dat angstige paarden het minst in trek zijn bij gevorderde ruiters. Paarden die niet sensibel of energiek genoeg zijn, zijn niet erg welkom bij recreatieve ruiters. Het zijn ook eigenschappen die een therapiepaard niet dient de bezitten.

Het perfecte paard heeft veel energie, is sensibel, past zich goed aan, is ondergeschikt aan de mens, staat open voor menselijk contact, is niet enorm angstig en vertoont weinig agressie. De onderzoekers konden geen relatie vinden op basis van discipline, leeftijd, sekse of sportniveau. Wel wil het team benadrukken dat het voorgestelde verdeling in karakter en temperament toch enige overlap kent. Een complete scheiding is volgens het team niet mogelijk omdat bepaalde karaktereigenschappen samenhangen met het temperament van het dier. Het team wil nog meer onderzoek doen waarbij ze hopen meer verificatie en verfijning toe te kunnen passen.

Het team geeft aan dat stamboeken en fokverenigingen geen aparte karaktereigenschappen aan hoeven te houden voor mensen die recreatief dan wel op (top)sportniveau paard willen rijden.

Bron: Horsetalk / Hoefslag

Foto: Remco Veurink

 

 

Reacties