Wijzigingen reglement KWPN

Wijzigingen reglement KWPN

0 28

Het KWPN heeft een aantal aanpassingen doorgevoerd in de selectiereglementen voor merries, veulens en ruinen in de fokrichtingen dressuur, springen en Gelders paard. Op advies van de Fokkerijraad worden nakomelingen van hengsten, die in de top
van de WBFSH-rankings staan en niet zijn goedgekeurd zijn bij een KWPN-erkend
stamboek per 1 januari 2012 in register A geregistreerd i.p.v. in register B. Verder vervalt op advies van de Fokkerijraad het verplichte DNA-onderzoek voor nakomelingen van hengsten die niet zijn goedgekeurd bij het KWPN of een KWPN-erkend stamboek.

In de laatste nieuwsbrief van het Nederlandse stamboek worden ook ondermeer wijzigingen vermeld in het veterinair reglement. Zo adviseert de Fokkerijraad het klasse C-beleid aan te passen om meer gelijkheid te creëren voor hengsten en merries en misleiding door operatie terug te dringen. Op risicolocaties wordt het beleid strenger (alleen A) en op andere locaties soepeler (A, B en C acceptabel). Voor hengsten gaat de
wijziging in bij aanvang van de nieuwe selectieronde 2012/2013. Voor merries gaat de wijziging per 1 januari in. De aanpassingen staan z.s.m. op de website kwpn.nl.

Reacties