KWPN: Langere overgangsperiode DNA-predicaat merries

KWPN: Langere overgangsperiode DNA-predicaat merries

0 133

Voor goedgekeurde hengsten is vorige jaar september al besloten om het nakomelingenonderzoek osteochondrose (OC) te vervangen door DNA onderzoek waardoor de fokwaarde voor OC al direct na goedkeuring gepubliceerd kan worden, gemiddeld twee jaar eerder dan vroeger.

Op 8 maart jongstleden heeft de Fokkerijraad Rijpaard zich gebogen over de verdere mogelijkheden van genoomselectie voor zowel de hengsten- als merrieselectie. Na een goede en heldere discussie over de mogelijke toepassingen is de Fokkerijraad tot het volgende advies gekomen: Er zal een predicaat ingevoerd gaan worden voor hengsten en merries op basis van hun DNA-analyse voor OC. In de komende hengstenselectie 2016/2017 moeten de aangeboden rijpaardhengsten voor de Centrale Hengstenkeuring in ‘s-Hertogenbosch voorzien zijn van dit predicaat, tevens zullen ze röntgenologisch onderzocht moeten zijn op hun straalbeen en spat. De röntgenologische beoordelingen voor OC gaan hiermee vervallen.

Het advies voor merries was om 2016 als overgangsjaar te hanteren, waarin merries zowel via het huidige PROK-onderzoek als het nieuwe DNA-predicaat het elite-predicaat kunnen bemachtigen. Vanaf 2017 zou dit alleen nog mogelijk zijn met het nieuwe DNA-predicaat.

In bijna alle gevallen wordt het advies van de Fokkerraad door het Algemeen Bestuur over genomen. Echter in de ledenraadsvergadering van 20 april, bij de bespreking van de aanpassingen van de reglementen, zijn het Algemeen Bestuur en de Ledenraad tot de conclusie gekomen dat voor een zorgvuldige implementatie bij de merries een langere overgangsperiode wenselijk is. De overgangsperiode voor merries wordt uitgebreid tot een periode van drie jaar, van 2016 t/m 2018. Tevens zal eind 2017 een evaluatie plaatsvinden.

Concreet betekent dit dat tot eind 2018 een keurmerrie zowel via het PROK- als DNA-predicaat elite kan worden. Voor register A- en buitenlandse merries geldt in beide gevallen dat er ook straalbeen en spatfoto’s moeten worden aangeleverd, tenzij deze informatie al van het vaderdier bekend is.

Daarnaast moeten we ons blijven realiseren dat de OC-selectie een heel bescheiden onderdeel is van het totale selectieprogramma. Heeft een merrie voor eind 2018 het PROK-predicaat bemachtigd, dan blijft deze uiteraard gewoon geldig. Het DNA-predicaat kan worden aangevraagd via MIJN KWPN.

Foto: Remco Veurink
Bron: KWPN

Reacties