KWPN Fokkerijraad introduceert nieuw DNA-predicaat

KWPN Fokkerijraad introduceert nieuw DNA-predicaat

Op 8 maart jongstleden heeft de Fokkerijraad Rijpaard zich gebogen over de verdere mogelijkheden van genoomselectie voor zowel de hengsten- als merrieselectie. Na een goede en heldere discussie over de mogelijke toepassingen is de Fokkerijraad tot het volgende advies gekomen; er zal een predicaat ingevoerd gaan worden voor hengsten en merries op basis van hun DNA-analyse voor OC. In de komende hengstenselectie 2016/2017 zullen de aangeboden rijpaardhengsten voor Den Bosch voorzien moeten zijn van dit predicaat, tevens zullen ze röntgenologisch onderzocht moeten zijn op hun straalbeen en spat. De röntgenologische beoordelingen voor OC gaan hiermee vervallen. Merries kunnen in 2016, het overgangsjaar, zowel het huidige PROK-onderzoek als het nieuwe predicaat inzetten om het elite-predicaat te bemachtigen. Vanaf 2017 is dit alleen nog mogelijk met het nieuwe DNA-predicaat. Register A-merries waarvan de vader niet heeft voldaan aan de röntgenologische normen van het KWPN moeten voor stamboekopname naast het nieuwe DNA-predicaat tevens röntgenologisch onderzocht worden op straalbeen en spat.

Het Algemeen Bestuur heeft het advies van de Fokkerijraad overgenomen en momenteel wordt een en ander in de reglementen verwerkt die op 20 april ter vaststelling aan de Ledenraad zullen worden voorgelegd.

Bron: KWPN

Foto: Remco Veurink

Reacties