KWPN-fokker Zekveld: ‘Zack, Vitalis, Cennin? Liever hengsten die echt iets toevoegen!’

KWPN-fokker Zekveld: ‘Zack, Vitalis, Cennin? Liever hengsten die echt iets toevoegen!’

0 4097

De dressuurpaardenfokker Adri Zekveld is blij met de erkenning van de dressuurhengsten Vitalis, Blue Horse Zack en Cennin door het KWPN maar vroeg zich op zijn facebookpagina gelijktijdig af of dit in het kader van bloedspreiding wel echt iets toevoegt.

Volgens Zekveld moet er veel meer ruimte komen om hengsten te erkennen. En dan vooral om de bloedspreiding te bevorderen. ‘Ik denk dat het verstandig zou zijn om eens te kijken naar wat de Duitse fokkerij ons te bieden heeft. De Duitse fokkerij is vele malen breder dan de KWPN–fokkerij en zij fokken ook  paarden die in onze fokkerij passen.’

‘Het zou goed zijn als de fokkerijraad samen met de hengstenkeuringscommissie in Duitsland op zoek zou gaan naar hengsten die hier echt iets zouden kunnen toevoegen. Een goede Duitse hengst erkennen is ook gunstig voor fokkers die graag een dergelijke hengst zouden willen gebruiken, maar die  terughoudend zijn zolang er geen KWPN-stempeltje op zit.’

Als voorbeeld noemt hij For Romance (Fürst Romance I x Sir Donnerhall) die net door het Holsteiner Verband is erkend. ‘Niet dat ze die hengst nu meteen moeten erkennen, al past het bloed wel bij de KWPN-fokkerij, maar ga eens in Duitsland en Denemarken actief op zoek naar interessante hengsten,
bekijk afstammelingen, ga in gesprek met de eigenaren.’

Fokkerrijraad

De Fokkerijraad reglementeert het erkennen van hengsten en daar zit volgens Zekveld nu net de kneep. ‘De Fokkerijraad zou meer initiatief kunnen tonen en met voorstellen moeten komen als het gaat om het erkennen van hengsten die wat toe kunnen voegen. Mijn indruk is dat er te weinig voorstellen van onderaf komen, vanuit de regio’s en de Fokkerijraad zelf. Samen met de Hengstenkeuringscommissie en de afdeling Inspectie kan een flinke stap gemaakt worden in bloedspreiding, zonder de kwaliteit uit het oog te verliezen.’

Zekveld is er een voorstander van om buiten de grenzen te zoeken naar passende hengsten. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Denemarken. ‘Bloedspreiding is door het KWPN benoemt als speerpunt, dan moet er actief vanuit het KWPN  meegedacht en gewerkt worden. Ook bij de dressuurpaardenfokkerij is het vijf voor twaalf. In de eerste bezichtiging vorige maand is die slag nog niet gemaakt. Tachtig procent van de doorverwezen hengsten naar de tweede bezichtiging voert Jazz-bloed. Op zich niet erg, maar ik ben geen voorstander van het intelen op Jazz.’

Bron: Hoefslag, overname zonder schriftelijke toestemming én bronvermelding niet toegestaan.

Foto: Digishots

Reacties