KVTH onderneemt juridische stappen tegen NVWA

KVTH onderneemt juridische stappen tegen NVWA

0 1839

De Koninklijke Vereniging voor Trekpaarden en Haflingers (KVTH) onderneemt juridische stappen tegen de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Dit meldt het KVTH per nieuwsbrief. Volgens het KVTH heeft het geen andere keus nu de NVWA dreigt met dwangsommen als het stamboek gecoupeerde paarden op de keuring toch zou toestaan.

Tegen de wet

Volgens het KVTH dwingt de NVWA het stamboek nu om tegen de huidige wetgeving in te handelen als het stamboek gecoupeerde paarden op de keuring zou weigeren.

“In juni 2002 is er namelijk een uitspraak door het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) gedaan, waarin is uitgesproken, dat het juridisch niet mogelijk is om paarden, die gecoupeerd zijn vanwege een medische noodzaak of legaal in een land waar het couperen wel is toegestaan, uit te sluiten van evenementen”, meldt het KVTH in de nieuwsbrief.

Wetswijzigingen ontbreken

Eerder had staatssecretaris Van Dam op antwoord van Kamervragen juist laten weten dat de uitspraak van het CBb geen enkele belemmering voor het KVTH bood om gecoupeerde paarden uit de keuringsbaan te weren. 

“In het voorjaar 2016 zijn er door de N.V.W.A. bij de K.V.T.H. verzoeken ingediend om af te wijken van het bestaande beleid, zoals geformuleerd in ons “communicatieplan ingrepenbesluit”. Destijds en nog steeds ontbreken hiervoor, voor zover bij onze vereniging bekend, de juridische middelen. Bij herhaling is door de K.V.T.H aan de N.V.W.A. en het Ministerie gevraagd naar wetswijzigingen waarop de K.V.T.H. haar beleid kon aanpassen. Deze zijn tot op heden echter niet ontvangen”, schrijft het KVTH aan de leden.

KVTH wil wel, maar kan niet

Het stamboek zegt wel het couperen te ontmoedigen bij de leden en gecoupeerde paarden te willen weren, maar dat dit juridisch gewoonweg niet mag en dat de NVWA hier ook naar handelde in haar controles.

“Vanaf 2002 is er tussen het bestuur van de KVTH en een afvaardiging van het Ministerie meerdere malen overleg geweest om mogelijk tezamen tot een oplossing te komen, dit bleek echter juridisch niet haalbaar.”

“In de tussenliggende jaren zijn er door de NVWA ook controles uitgevoerd. Op verschillende keuringen, jaarmarkten en evenementen zijn controles uitgevoerd op het toelaten van uitsluitend legaal gecoupeerde trekpaarden, hetgeen door de NVWA ook altijd is bevestigd en toegestaan.”

Financieel niet te dragen

De dwangsom van 15.000,- euro die de NVWA zou willen opleggen bij het tentoonstellen van gecoupeerde paarden is voor het stamboek financieel niet te dragen en dwingt het stamboek ook nog eens tegen de wet in te gaan, vindt het stamboek: “De KVTH rest geen andere keuze dan tegen deze “last onder dwangsom” in beroep te gaan, welk traject ondertussen is gestart.”

Daarom heeft het KVTH nu behalve een beroep ook een kort-gedingprocedure in gang gezet om tegen deze ‘last onder dwangsom’ in beroep te gaan. In afwachting hiervan zijn de centrale keuringen van Limburg, Gelderland en Noord-Brabant uitgesteld.

Het KVTH noch de NVWA wenste verder op de zaak in te gaan.

Albertine Nannings voor Hoefslag

 

 

 

 

 

Reacties