Koos Naber trainingsleider Centraal Onderzoek KFPS

Koos Naber trainingsleider Centraal Onderzoek KFPS

0 132
Friese hengsten Beart en Norbert (2015)

De Ledenraadsvergadering van het KFPS op 22 mei stond voor een deel in het teken van het afscheid van een achttal Ledenraadsleden. Het KFPS sluit het jaar 2014 financieel gezien positief af met ruim 42.000 euro. In de vergadering is de Jaarrekening 2014 vastgesteld en de Ledenraad verleende decharge aan het bestuur.

Voorzitter Bert Wassenaar deelde mee dat er een nieuwe trainingsleider is aangetrokken voor het Centraal Onderzoek: Koos Naber uit het Drentse Holsloot. Naber was actief in de dressuur en het springen op Z-niveau en M-samengesteld. Koos Naber is geen onbekende bij het KFPS, voorheen was hij trainingsleider bij de ABFP-testen. Tegenwoordig houdt hij zich vooral bezig met het africhten van jonge paarden en tot voor kort was hij trainingsleider van de merrietesten van het KWPN in Sleen.

Jurylid Hengstenkeuring

De invulling van de vacature voor de Hengstenkeuringsjury is nog niet definitief. Er is iemand voor de functie benaderd, maar deze moet nog instemmen. Het bestuur tracht dit ruim voor de Eerste Bezichtiging rond te hebben, zodat de Ledenraad op tijd haar goedkeuring kan afgeven en dit niet per definitie nog tijdens de najaarsvergadering plaats hoeft te vinden.

Sportpredicaat mennen

Het voorstel tot aanpassing van het reglement Sportpredicaat mennen dressuur is aangenomen. Paarden die uitkomen in de klasse Z mendressuur dienen tien winstpunten te behalen om voor het Sportpredicaat in aanmerking te komen. Indien een paard direct in de klasse ZZ wordt uitgebracht, volstaan vijf winstpunten voor het Sportpredicaat.

Laagdrempelige stamboekopname

Een drietal voorstellen tot wijziging van het keuringsbeleid stonden op de agenda. Alleen de eerste is aangenomen, afkomstig vanuit het KFPS-bestuur. Dat betekent dat er een laagdrempelige keuring komt voor Veulenboekmerries en –ruinen voor opname in het stamboek, zonder dat er geprimeerd wordt of predicaten behaald kunnen worden. Paarden hoeven hiervoor niet speciaal keuringsklaar gemaakt te worden en niet op ijzers te staan. Tegen geringe kosten kan het paard opgenomen worden in het stamboek en kan de eigenaar advies krijgen of het zinvol is om het paard aan te bieden voor primering of graadverhoging.

Het tweede voorstel tot het toevoegen van een keuring, na het keuringsseizoen, voor zogende merries voor primering en graadverhoging is afgewezen. Ook het uitsluiten van de jeugd(reserve)kampioen voor het algemeen kampioenschap tijdens de Centrale Keuring haalde het niet.
Tot slot kwam er nog de vraag vanuit het bestuur om het aantal regiovergaderingen terug te brengen van twee naar één per jaar. Ook dit haalde het niet, al betrof het alleen een indicatie zodat er in de najaarsvergadering over gestemd kon worden.

KFPS/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Reacties