Uitspraak CBb legt couperen voorgoed aan banden *Update*

Uitspraak CBb legt couperen voorgoed aan banden *Update*

0 4744
tentoonstellingsverbod

De KVTH heeft uitspraak in de rechtszaak die zij had aangespannen tegen het Ministerie van Economische Zaken Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft geoordeeld dat het op grond van de Wet Dieren verboden is om gecoupeerde paarden toe te laten tot een keuring of een tentoonstelling.

Dit verbod geldt ook voor paarden die naar het buitenland zijn gebracht en daar zijn gecoupeerd met als enig doel om te ontkomen aan het in Nederland van kracht zijnde verbod om dieren zonder medische noodzaak te couperen.

Exit Frankrijk-route

Dit betekent dat trekpaardfokkers geen gebruik meer kunnen maken van de zogenaamde ‘Frankrijk-route’, waarbij de paarden naar Frankrijk vervoerd werden om daar legaal gecoupeerd te worden en zodoende met een legale medische verklaring alsnog gecoupeerd aan een Nederlandse keuring konden deelnemen.

Volgens de KVTH kon zij deelnemers die op deze wijze hun paard hadden laten couperen niet weigeren, omdat dat in strijd zou zijn met het vrije handelsverkeer tussen EU-lidstaten.

Maar met die redenering gaat het CBb niet meer mee nu de Wet Dieren (2013) van kracht is gegaan. Het recht van de Europese Unie werpt hiertegen geen blokkade op. De staatssecretaris van Economische Zaken mocht daarom met een last onder dwangsom handhavend optreden tegen de Koninklijke Vereniging “Het Nederlandse Trekpaard en de Haflinger” (KVTH).

Dwangsom voor couperen na 1 december

Het CBb heeft bepaald dat de last onder dwangsom niet geldt voor paarden die
vóór 1 december 2016 zijn gecoupeerd en worden toegelaten tot keuringen en tentoonstellingen van de vereniging.

In afwachting van de uitspraak had de KVTH alle keuringen opgeschort, nadat de NVWA het stamboek dreigde te beboeten voor het toelaten van gecoupeerde paarden op de keuringen.

‘Populatie blijft nu behouden’

De KVTH reageert: ‘Wij zien deze uitspraak van het CBb niet als een winst of verlies, maar als een nieuwe duidelijkheid. Deze duidelijkheid zal zeker gevolgen hebben voor de trekpaardfokkerij, maar met het handhaven van het tentoonstellingsverbod op paarden gecoupeerd ná 1 december 2016 kan de huidige populatie in ieder geval behouden blijven.

Hierdoor kan het stamboek de jaarlijkse activiteiten zoals bijvoorbeeld de hengstenkeuring en de centrale keuringen doorzetten ter promotie van het trekpaard.

De KVTH begrijpt dat deze uitspraak tot enige onrust leidt onder enkele trekpaardfokkers, maar doet tegelijkertijd een oproep aan de fokkers en liefhebbers van trekpaarden om zich blijven in te zetten voor de promotie van het  mooie ras.’

Lees hier de volledige uitspraak.

Bron: Hoefslag/Persbericht CBb

Reacties