Friese hengst Wander overleden

Friese hengst Wander overleden

0 207
fries paard

Vorige week kwam een einde aan het leven van de Friese hengst Wander 352. Hij overleed op 23-jarige leeftijd in Norco (bij Los Angeles), waar hij ook werd geboren. Van zijn geboorte tot zijn dood bleef hij fokker Nina Miller trouw, met wie hij bijna een kwart eeuw een onlosmakelijk koppel vormde.

Wander 352 kende een bijzondere loopbaan. Hij werd in 1996, als vijfjarige, goedgekeurd via een in California georganiseerd verrichtingsonderzoek. Omdat het verrichtingsonderzoek in de VS via een wat ‘eenvoudiger’ protocol verliep, betekende dat dat hij net zoals andere ‘Amerikanen’ uit die tijd alleen werd goedgekeurd voor Noord-Amerika. Toen er echter diepvriessperma van Wander beschikbaar kwam, kreeg hij bij wijze van experiment groen licht van het toenmalige KFPS-bestuur om ook in Nederland merries te mogen bevruchten. Het beperkte aantal  in Nederland geboren nakomelingen vormde de basis voor een nakomelingenonderzoek in 2004. Op basis daarvan werd hij goedgekeurd op nakomelingen. Het bezorgde hem internationale  goedkeuring, maar veruit het grootste deel van z’n nakomelingen bracht hij voort in Noord-Amerika. Desondanks werd z’n invloed op de fokkerij in Nederland aanzienlijk.

De hengst kan gezien worden als de voor de fokkerij belangrijkste zoon van Barteld 292. Barteld, die mogelijk een nog opmerkelijker carrière kende, maakte net als zoon Wander furore in Amerika. Deze zoon van de preferente Naen 264 (uit een dochter van Naen’s broer van moederskant Dagho 247 en uit de Namke-lijn) leverde als product van lijnenteelt op een onverwante bloedlijn een belangrijke bijdrage tot bloedspreiding. Via Wander bleef deze lijn in stand als ook via de andere Barteldzoon Pyt 325, de vader van Gjalt 426. Miller fokte Wander uit een preferente sterdochter van de hengst Djurre 284, die ze ongezien via een handelaar kocht in Nederland.

Wander 352 fokte correcte, solide gebouwde paarden, die zich in beweging opwaarderen. Tot nu toe werden 106 nakomelingen ster verklaard, waarvan twee kroonmerries. Dit aantal zal nog verder stijgen, gezien het feit dat er ook nog diepvriessperma beschikbaar is. De grootste verdienste voor de fokkerij leverde hij via zijn  zoon Doaitsen 420. Deze hengst, die gefokt werd in de VS, waar hij al weer enige jaren geleden terugkeerde, was een aantal jaren de meest gebruikte Friese hengst. Vooral via deze hengst zullen de onverwante genen van Wander 352 nog decennia lang een prominente rol spelen zowel in Noord-Amerika als in Europa.

KFPS/Hoefslag

Reacties