Drie Friese hengsten aangewezen via herkansing

Drie Friese hengsten aangewezen via herkansing

Het aantal deelnemers aan de Herkansing was sinds de introductie in 2009 met tien stuks nog nooit zo klein, maar de gemiddelde kwaliteit van de gepresenteerde hengsten was daarentegen niet eerder zo goed als dinsdagmiddag bij WB-stables in wergea. Het leidde uiteindelijk tot drie aangewezen hengsten, een aantal dat nog niet eerder was gerealiseerd. De herkansing bestaat uit twee ronden, eerst een presentatie onder het zadel of aangespannen en vervolgens een exterieurkeuring aan de hand. In de eerste ronde, met zes hengsten onder het zadel en vier voor de wagen, werd maar liefst de helft doorverwezen. Opvallend hierbij was dat van de vijf doorverwezen hengsten er drie een succesvolle ABFP-test hadden afgerond tussen de Hengstenkeuring en de Herkansing, als onderdeel van het nakomelingenonderzoek van hun vaders Take 455, Uldrik 457 en Tjalbert 460.

De drie voor het Centraal onderzoek aangewezen hengsten:

Nick van de Olijftak Een zeer fraaitypische Uldrik 457-zoon die in de ABFP reeds een score van 84 punten (rijproef) en 81.5 punten (aangespannen proef) behaalde. In de moederlijn vinden we een stermerrie van Fabe 348, een stamboekpreferente merrie van Jakob 302 en vervolgens stermerries van Wypke 277 en Meine 230. Een moederlijn met een ‘outcross’ bloedvoering derhalve.

Morris fan Teakesyl Een harmonisch gebouwde zoon van Maurits 437, die onder het zadel met name opvalt door z’n fijne bewegingstechniek. Z’n moeder is de prima fokkende Onne 376-dochter Jildau fan Teakesyl Ster (ondermeer moeder van Christiaan fan Teakesyl Sport, die in het tuig succesvol was met een derde plaats tijdens de laatste Pavo Fryso bokaal). In z’n stamboom twee Sterpreferente merries aan van Krist 358 resp. Tjimme 275.

Jelke van Wiko Deze Doaitsen 420-zoon etaleerde voor de concourswagen een rijk front. Z’n moeder is een stermerrie van Onne 376, gevolgd door stermerries van Jakob 302 en Jurjen 303 uit dezelfde moederlijn waar ondermeer Take 455 en Wolfert 467 uit zijn voortgekomen.

Bron: KFPS/Hoefslag

Vergelijkbare artikelen

Reacties