Beoordeling van het Friese paard

Beoordeling van het Friese paard

fries paard

Dat het Friese paard zich over de hele wereld bevindt is alom bekend. Dat blijkt ook uit het feit dat bijna de helft van de leden van het Koninklijk Friesch Paarden-Stamboek (KFPS) zich in het buitenland bevindt.  Voor de Duitstalige buitenlandse leden organiseert het KFPS een cursus over het Friese paard.  Voor deze cursus (21-7 t/m 25-7) komen deelnemers uit Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland naar Friesland.  

Deze Duitstalige cursusweek start op maandag 21 juli in het Fries Congres Centrum te Drachten, naast het KFPS kantoor.  Begonnen wordt met theoretische clinics wat al snel wordt afgewisseld met verschillende praktische clinics over fokkerij/ beoordeling / training  en veterinaire kenmerken van het Friese paard.  Ook is er ruimte voor de nodige ontspanning door uitstapjes te maken over de Friese wateren.
Vorig jaar trok de Engelstalige cursus cursisten uit 15 landen vanuit alle continenten. Als snel bleek dat er behoefte was aan een speciale Duitstalige cursus.  De Duitse dochtervereniging DFZ is een van de grootste buitenlandse verenigingen van het KFPS. Duitsland is een echt paardenland wat ook snel resulteerde in grote animo voor deze cursus.  Deelnemers krijgen, indien ze met goed gevolg de cursus volgen, aan het einde van de week een certificaat  ‘Beoordeling van het Friese paard’.

KFPS

 

Reacties