Wat verandert er in de proeven voor Z1, Z2, ZZ-Licht en ZZ-Zwaar?

Wat verandert er in de proeven voor Z1, Z2, ZZ-Licht en ZZ-Zwaar?

0 158

Op 1 april 2016 gaan de nieuwe KNHS-dressuurproeven in. De nieuwe proeven zijn vanaf 1 maart beschikbaar en in de tussentijd volgt zoveel mogelijk informatie over de wijzigingen. Na de uitleg over de klassen BB, B, L en M zijn we nu bij de laatste klassen aangekomen, namelijk de Z1, Z2, ZZ-Licht en ZZ-Zwaar.

Een centraal uitgangspunt bij het ontwikkelen van de dressuurproeven was dat er meer nadruk komt te liggen op de sleutelwoorden harmonie en ontspanning. Deze ontwikkeling is al een tijdje gaande, zowel in de internationale als de nationale dressuur. De begrippen harmonie en ontspanning omvatten alles: hoe het paard loopt, maar ook hoe je als ruiter rijdt. Bijna alle wijzigingen die in de dressuurproeven worden doorgevoerd zijn daarop terug te voeren.

1. Wat verandert er in de klasse Z1 en Z2?

In de nieuwe dressuurproeven wordt verzameling niet meer in de klasse M, maar vanaf de klasse Z1 gevraagd. Verzameling betekent dat het evenwicht duidelijk naar de achterhand is verplaatst. De hals wordt meer opgericht: niet door teveel inwerking van de hand, maar wel doordat de achterbenen meer buigen en verder ondertreden. De achterhand zakt en de voorhand komt hoger, waardoor de voorbenen meer bewegingsvrijheid krijgen en het paard lichter in de hand wordt.

Een aantal oefeningen die nu ook al in de proeven zitten (zoals het appuyement in draf, de eenvoudige galopwissel en het changement) komen ook in de nieuwe proeven weer terug. De meest in het oog springende wijzigingen in de klasse Z zijn:

Halsstrekken
Vanaf 1 april 2016 zit het halsstrekken in alle klassen t/m de klasse Z2. Hoewel in alle Z-proeven doorzitten wordt gevraagd, mag je bij deze oefening lichtrijden als je dat wilt.

Binnenkomen over de AC-lijn en groeten
Vanaf 1 april 2016 beginnen alle proeven t/m de klasse ZZ-Licht met het binnenkomen over de AC-lijn, dus ook in het Z1 en Z2. Bij aanvang van de proef wordt in de klasse Z geen halthouden en groeten gevraagd, na afloop van de proef wel. In de klasse Z1 kom je binnen in verzamelde draf, in de klasse Z2 in verzamelde galop met op X een overgang naar verzamelde draf.

Überstreichen in verzamelde galop
Nieuw in de klasse Z2 is de introductie van het überstreichen in verzamelde galop. In Duitsland en in sommige FEI-proeven is dit al een bekende oefening. Überstreichen is bedoeld om de zelfhouding van het paard te controleren. De ruiter onderbreekt tijdelijk de aanleuning door beide handen ongeveer twee handbreedtes naar voren te doen. De takt, het tempo en de houding van het paard mag hierbij niet veranderen (het hoofd mag wel een fractie meer voor de loodlijn komen). Na drie tot vier galopsprongen überstreichen brengt de ruiter de handen weer rustig in positie en herstelt het contact met de mond.

2. Wat verandert er in de klasse ZZ-Licht?

In de klasse ZZ-Licht loopt het paard nog constanter verzameld en opgericht door de proef. De bewegingen zijn verheven, de impuls zorgt ervoor dat het paard krachtig afzet van de grond. De oefeningen worden nog vloeiender gereden en afgewerkt, waarbij de gevraagde plaats zwaarder meeweegt. Het paard is constant rechtgericht, dus de voor- en achterbenen sporen. Daarvoor is evenveel buigzaamheid naar beide kanten vereist. De inwerking van de ruiter is verfijnd en nagenoeg onzichtbaar.

    Binnenkomen over de AC-lijn en groeten
Vanaf 1 april 2016 beginnen alle proeven t/m de klasse ZZ-Licht met binnenkomst over de AC-lijn. In het ZZ-Licht is dat in verzamelde galop met een overgang naar verzamelde draf op X. Hiermee kan de rechtgerichtheid goed beoordeeld worden. Er wordt geen halthouden en groeten gevraagd aan het begin van de proef, wel na afloop.

  Twee wissels op de diagonaal
In de nieuwe dressuurproeven worden in de klasse ZZ-Licht twee wissels op een diagonaal gevraagd. De eerste is de wissel vanuit de contragalop, de wissel daarna om weer in de goede galop de proef te vervolgen bij het van hand veranderen. Op deze manier wordt een begin gemaakt met de serie galopwisselingen op de diagonaal die in het ZZ-Zwaar wordt gevraagd.

    Toelichting op de kwart pirouettes en halve pirouettes
In de nieuwe ZZ-Licht proeven blijft de halve pirouette in galop bestaan en komt de kwart pirouette in galop erbij. De halve pirouette wordt nu nog onder de naam “arbeidspirouette” gevraagd. Die naam is niet altijd even duidelijk, omdat het impliceert dat de oefening in arbeidsgalop gereden moet worden in plaats van verzamelde galop. Vanaf 1 april heet deze dus halve pirouette. Aandachtspunten bij kwart- en halve pirouette:

De halve pirouette wordt uitgevoerd in verzamelde galop, waarbij in het ZZ-Licht de achterbenen een halve cirkel met een straal van maximaal 3 meter maken. Het wenselijk aantal galopsprongen voor de halve pirouette in de klasse ZZ-Licht ligt tussen de 3 en 6.
Bij de kwart pirouette is dat een kwart cirkel met een straal van maximaal 2 meter. Het wenselijk aantal galopsprongen voor de kwart pirouette is 2 tot 4.

2. Wat verandert er in de klasse ZZ-Zwaar?

De klasse ZZ-Zwaar is de eerste stap op weg naar de hogere dressuur. In deze klasse moeten alle zes onderdelen uit het skala van de africhting goed bevestigd zijn: takt, ontspanning, aanleuning, impuls, rechtgerichtheid en verzameling. De gevraagde lijnen in de oefeningen zijn scherper en pirouettes moeten meer op de plaats worden gereden. Ook is het behoud van de kwaliteit van de beweging in de oefeningen een belangrijk aandachtspunt. De meest opvallende wijziging in de ZZ-Zwaar proeven is de galopwissel in twee series.

Galopwissels in twee series
In het ZZ-Zwaar worden meerdere wissels in een serie gevraagd. Het paard moet gehoorzaam en vloeiend omspringen, waarbij de wissels even groot worden gereden en de lijn recht blijft. Behoud van verzameling hierbij is belangrijk. Nieuw in de klasse ZZ-Zwaar is dat er per proef twee series worden gevraagd. In de eerste serie worden (op de diagonaal) drie galopwisselingen om de 4 tot 6 galopsprongen gevraagd en in de tweede serie (op de diagonaal) drie galopwisselingen om de 3 tot 5 galopsprongen. Het aantal galopsprongen tussen de wissels mag dus variëren binnen het aangegeven aantal sprongen.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

Reacties