Samenwerkingsverband KNHS en HTC

Samenwerkingsverband KNHS en HTC

0 384

De KNHS en het Hippisch Talenten Centrum (HTC) hebben na gesprekken, het voornemen uitgesproken tot samenwerking om de talentontwikkeling in de breedtesport verder te ontwikkelen.
Het HTC wil door middel van gerichte training binnen de breedtesport een kweekvijver zijn voor de smalle topsport.  Doordat  het HTC de jonge ruitersporter via een selectieprocedure uitkiest voor deelname aan het talentontwikkelingsprogramma, kan het HTC een schakel zijn tussen het JeugdStimuleringsPlan en het RabobankTalentenPlan. De Rabo-scouts kunnen daardoor putten uit een groter aantal talentvolle paardensporters, die eventueel kunnen doorstromen naar het RabobankTalentenPlan.
Omdat de KNHS alleen van talenten spreekt bij de topsport is voorgesteld de naam van het HTC te wijzigen in Hippisch Trainings Centrum. Het feit dat dit jaar de Nationale IJkmomenten weer op het KNHS-Centrum kunnen plaatsvinden is, in het kader van de samenwerking, al een stap vooruit. De Nationale IJkmomenten horen ook op het KNHS-centrum thuis. De Stichting Hippisch Talenten Centrum is opgericht in 2002 door een aantal springinstructeurs in noord en oost Nederland. De talentontwikkeling was in eerste instantie bestemd voor jonge springruiters. Inmiddels worden jonge paardensporters begeleidt in de disciplines dressuur, springen en eventing.

Het HTC bestrijkt met 6 regio’s een groot deel van Nederland. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. De samenwerking met het KNHS betekent ook erkenning voor de opzet van het trainingsconcept van het HTC en de werkwijze van het HTC.

Bron: HTC/Hoefslag

Foto; Remco Veurink

Reacties