Meer juryleden in Engeland

Meer juryleden in Engeland

0 16

Het Britse dressuurorgaan British Dressage heeft te maken met een explosie van aspirant juryleden en gepromoveerde juryleden. In 2012 voltooiden nog 132 mensen hun training, maar in september van dit jaar is dit aantal al gestegen naar 185. Er zijn nu in totaal 721 geregistreerde juryleden in Engeland.

Volgens BD heeft dit te maken met de lagere verwachtingseisen en het versoepelde reglement. Sinds 2008 moesten sollicitanten een wedstrijdagenda met punten, of instructie-referenties kunnen overhandigen van het niveau waarop zij willen jureren. Daarnaast was een vijf pagina tellend CV gewenst.

Afgelopen jaar werden deze criteria echter versoepeld. Gegadigden moeten nu zes keer hoger als 60% hebben gescoord op het gewilde jureringsniveau of zes scores boven de 60% van een leerling, plus een twee pagina tellend CV.

Volgende maand komt hier nog een nieuw upgrade-systeem bij, dat het mogelijk maakt voor een jurylid om een hogere status te behalen dan het niveau dat men heeft gereden. Deze wijziging zal per 1 januari 2014 in gebruik worden genomen.

Hoefslag/Eurodressage

Reacties