KNHS-juryleden: ‘Ons wordt de mond gesnoerd’

KNHS-juryleden: ‘Ons wordt de mond gesnoerd’

0 8276
jury
foto: Remco Veurink

De KNHS-juryleden zijn geschokt. Dit weekend ontvingen zij een brief van de KNHS, waarin hen gevraagd wordt een gedragscode de ondertekenen. In een reactie stelt de onafhankelijke Stichting Hippische Juryleden (SHJ) dat de gedragscode lijkt op een vergaande vorm van het ontnemen van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting. Onderaan de brief aan de juryleden verzoekt de KNHS om de gedragscode te ondertekenen ‘(…) zodat uw inzet als official ook vanaf 1 april gewaarborgd blijft.’

SHJ: ‘Lijnrecht in tegen Vrijheid van Meningsuiting’

De SHJ, waarvan 1600 van de 3000 KNHS-juryleden lid zijn, is onaangenaam verrast door de brief en de dreiging die ervan uitgaat. Woordvoerster Hanneke Hegeman van de SHJ: ‘Wat de KNHS ons vraagt, gaat lijnrecht tegen de vrijheid van meningsuiting in. We mogen ons niet meer negatief uitlaten over de KNHS, over collega-juryleden, over organiserende verenigingen of instanties… ook als we (privé) slechte ervaringen met een sponsor hebben, mogen we daar niks over naar buiten brengen.’ Volgens Hegeman is een dergelijke gedragscode totaal overbodig. ‘Alles wat een jurylid wel of niet behoort te doen staat in de statuten en de juryreglementen. Eind vorig jaar hebben we nog een prettige bijeenkomst gehad met de manager Breedtesport; daarin had het gebruik van social media -want daar gaat het vooral om- toch ook aan de orde kunnen komen? Of tijdens bijscholingen van juryleden?’

KNHS: ‘Wie niet tekent, mag niet meer jureren’

Anton Binnenmars, directeur sport KNHS, reageert op het persbericht van de SHJ: ‘De KNHS staat voor faire en sportieve paardensport en streeft met alle betrokkenen goed gedrag na met elkaar. Het hanteren van een gedragscode wordt sportbreed door NOC*NSF uitgedragen. Het betreft hier overigens iedereen die de bond vertegenwoordigt als ambassadeur van de sport. Iedereen die voor faire sport is zal geen probleem hebben met het ondertekenen, wil je dit niet dan schorten we de bevoegdheid op.’

‘Goed overleg’

Het bestuur van de SHJ wil op korte termijn in gesprek treden met John Bierling, algemeen directeur van de KNHS, die de brief heeft ondertekend. ‘Het is ons streven om in goed overleg met de KNHS tot een goede gedragscode te komen waarin de SHJ en het jurykorps zich kunnen vinden, maar waarin ook recht wordt gedaan aan de grondwettelijke rechten die de basis vormen voor het Nederlands democratisch bestel’, aldus Hegeman. ‘Onze leden zijn geschrokken van deze brief. We hopen dat we er op een goeie manier met de KNHS uitkomen.’

De SHJ is inmiddels een onderzoek gestart naar de rechtsgeldigheid van de eisen die de sportbond stelt. Het bestuur van de SHJ adviseert de aangesloten juryleden te wachten met het opsturen van de brief naar de KNHS (inzenddatum 31 maart) totdat er duidelijkheid is over de rechtspositie.

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Reacties