Hof Den Bosch wijst getuigendeskundige aan zaak Engel-Bartels *update*

Hof Den Bosch wijst getuigendeskundige aan zaak Engel-Bartels *update*

0 4020

Professor Pieter Brama zal in het hoger beroep in de zaak U2 optreden als getuigendeskundige. Dat heeft het Gerechtshof in Den Bosch vanochtend bekend gemaakt. Eigenaresse van het dressuurpaard U2, Lonneke Engel, tekende hoger beroep aan nadat zij in juni 2015 door de rechter in het ongelijk was gesteld omtrent de mishandeling van U2 op Academy Bartels.

Update (onderaan artikel)

‘Ernstig mishandeld’

OOseven-nakomeling U2 is sinds januari 2014 punt van twist tussen eigenaresse Lonneke Engel enerzijds en Academy Bartels & co anderzijds. Engel is van mening dat U2 op de Academy Bartels ernstig mishandeld is en dat het paard als gevolg hiervan niet meer geschikt is als dressuurpaard.

In de bodemprocedure die Engel hierop aanspande werd zij in alle aanklachten in het ongelijk gesteld. Hierop besloot de eigenaresse in hoger beroep te gaan.

Het Gerechtshof in Den Bosch had vier maanden voor nodig om een geschikte getuigendeskundige te vinden, maar heeft deze nu gevonden in de persoon van de Nederlandse Professor Pieter Brama, die verbonden is aan de diergeneeskundige faculteit van de University College Dublin (UCD).

Hij zal nu onder andere moeten onderzoeken of U2 last heeft van blijvend lichamelijk en psychisch letsel.

‘Niet onafhankelijk’

Bij de aanvraag voor het getuigendeskundige verhoor voor het hoger beroep afgelopen september sprak Engel middels een van haar advocaten haar twijfel uit over de onafhankelijkheid van de Universiteit Utrecht. Medewerkers van deze faculteit spreken namelijk dikwijls op evenementen georganiseerd door Academy Bartels en zodoende was hun onafhankelijk oordeel in twijfel te trekken, zo bepleitte Engels advocaat.

Engel vroeg daarom het Hof om een buitenlandse getuigendeskundige aan te wijzen. Zelf gaf ze daarbij de voorkeur aan Professor dr. Vlaminck van de Diergeneeskundige faculteit van Gent, die ook in de bodemprocedure al gehoord was.

Partijdigheid uitgesloten

Het Hof heeft echter beslist dat Brama nu als getuigendeskundige gehoord zal worden. Zij acht het wenselijk dat iedere schijn van partijdigheid op voorhand al is uitgesloten.

Voor Mr Wibe Reddingius, die Academy Bartels in deze bijstaat, het gunstigste scenario. ‘Dit is precies waar ik bij het Hof om gevraagd heb. Brama is Nederlands sprekend wat kosten voor een tolk uitsluit.’

In aanloop van het onderzoek dat Brama aan U2 zal verrichten moet Lonneke Engel een voorschot van 6.519,- euro moeten betalen.

Update:

Mr Huib van Hapert van Punt & Van Hapert Advocaten reageert namens zijn cliënte Lonneke Engel op bovenstaande als volgt: ‘Cliënte vreesde voor invloed van het Nederlandse netwerk van Bartels en die vrees is door het Hof volledig gehonoreerd. Immers, daarom is door het Hof expliciet een aan een buitenlands instituut verbonden deskundige benoemd. Bartels hield dus zonder succes vast aan onderzoek door een aan een Nederlands instituut verbonden deskundige. Cliënte heeft alle vertrouwen in het onderzoek van – de aan de universiteit van Dublin verbonden – professor dr. Brama en natuurlijk in de uiteindelijke uitkomst.’

Bron: Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Hoefslag abonnementen

Reacties