Hertest wijst uit: Apache drager WFFS-gen

Hertest wijst uit: Apache drager WFFS-gen

emmelie Scholtens-Apache

De hengst Apache is drager van het WFFS-gen, heeft het KWPN bekend gemaakt. Uit nieuw onderzoek op het bloedmonster van Apache blijkt dat er bij het Van Haeringen Laboratorium een fout is gemaakt.

Apache werd geclassificeerd als ‘geen drager’ terwijl de uitslag van de recent uitgevoerde tweede test (op een haarmonster) aangeeft dat Apache wel drager is van het WFFS-gen.

Bloedmonster

Bij de overgrote meerderheid van de hengsten die in mei van dit jaar werden getest is een haarmonster voorhanden, in het geval van Apache is een bloedmonster gebruikt.

Het onderzoek op WFFS-dragerschap is bij in totaal twee hengsten uitgevoerd op basis van een bloedmonster. In deze bloedmonsterstroom zat naast Apache nog één andere KWPN-hengst en nog een aantal andere niet-KWPN paarden. Al deze paarden zijn opnieuw getest en hierin zijn geen fouten gevonden.

Gezonde populatie

 

Het KWPN publiceerde op 24 mei jl. de resultaten van het onderzoek dat door Van Haeringen Laboratorium werd uitgevoerd op alle actieve KWPN-rijpaardhengsten. Het KWPN besloot als een van de eerste stamboeken tot het testen van de hengsten, aangezien het stamboek de fokkers optimaal willen informeren over hun hengstenkeuze en tevens veel waarde hechten aan een gezonde populatie.

Het testresultaat van Apache gaf toen aan dat hij geen drager was van het WFFS-gen. Begin juli bleken er enkele Apache-nakomelingen drager te zijn, ook uit moeders die zelf negatief getest waren. Een drager heeft altijd één ouder die zelf drager is, daarom liet het KWPN in overleg met Ad Valk Dressage Horses BV de hengst opnieuw onderzoeken op basis van een nieuw afgenomen haarmonster.

Geen twijfel

Volgens het KWPN is er geen reden om te twijfelen aan de op de KWPN-website gepubliceerde uitslagen van de actieve KWPN-hengsten.

 

Het Warmblood Fragile Foal Syndroom is een erfelijke aandoening die, als het paard alleen drager is, geen gevolgen heeft voor de geschiktheid van het dier voor de sport. Een veulen met WFFS kan aborteren, te vroeg worden geboren en/of geboren worden met afwijkingen. Doorgaans zijn de veulens niet levensvatbaar. et is raadzaam om fokmerries te testen, zodat u weet of uw merrie drager is.

Reactie Van Haeringen Laboratorium

Op basis van een uitslag van een nakomeling, is twijfel ontstaan over het WFFS-resultaat wat door VHL is afgegeven voor de hengst Apache. Op verzoek van het KWPN is een hertest opgestart, op basis van nieuw aangeleverd haarmateriaal. Uit de hertest van het haarmonster kwam een ander resultaat naar voren dan in eerste instantie was afgegeven door VHL.

Waar in eerste instantie een bloedmonster van Apache was getest als ‘vrij’ voor de WFFS-test, is het haarmonster getest als ‘drager’. Wij betreuren dit zeer en bieden daarom volgend jaar fokkers die een veulen krijgen van Apache uit een dekking in de periode van 24 mei jl. tot aan 26 juli 2018, een gratis WFFS-test voor hun veulen.

menselijke fout

Uit een interne analyse is gebleken, dat bij de extractie van het bloedmonster op basis waarvan de initiële uitslag is verstrekt, een menselijke fout is gemaakt bij het inzetten van de DNA-extractie. Direct na het constateren van deze fout zijn alle monsters uit de testbatch hertest.

Alle overige resultaten waren in overeenstemming met de eerder afgegeven resultaten. Op basis van het afwijkende testresultaat zijn aanvullende maatregelen genomen om monsterverwisselingen in de toekomst te voorkomen.

Bron: KWPN

Foto: Digishots

Reacties