Handsome O: Verklaringen Morriën en Van Schaik lijnrecht tegenover elkaar

Handsome O: Verklaringen Morriën en Van Schaik lijnrecht tegenover elkaar

0 4059

Op de tweede dag van het voorlopig getuigenverhoor in de kwestie Handsome O zijn weer vijf getuigen onder ede gehoord over hun ervaringen en connecties met Handsome O. En net als de eerste dag verklaarden alle getuigen die Handsome O gekend hebben dat zij hem nooit enige neiging tot hanentred hebben zien vertonen. Wel stond de verklaring van de laatste getuige, fysiotherapeute Tunna Morriën lijnrecht tegenover de eerder notarieel vastgelegde verklaring van Anniek van Schaik. “Ik heb Handsome O nooit behandeld of zelfs gezien”, liet Morriën de rechtbank weten.

De Johnson-zoon die vorig jaar op de KSS werd verkocht voor 300.000,-  aan de Noorse Kristen Andresen ging kort na aankomst op de trainingsstal in Denemarken hanentred vertonen. Volgens Andresen is ze door verkoper Jan Brouwer en het KWPN misleid. Zij vermoedt dat Handsome O al voor de veiling aan hanentred leed en dat dit opzettelijk gemaskeerd is.

Vrijdag vonden de eerste vijf getuigenverhoren al plaats. Uit deze getuigenverklaringen ontstond het beeld dat Handsome O in Nederland in ieder geval nog niet met hanentred gezien was.

Op de tweede dag van het getuigenverhoor was het de beurt aan stalmeester van de KWPN-hengstenkeuring Cor Vreeswijk, Brouwers eerstelijns dierenarts Joeri Stevens, KWPN-hengstenkeuringscommissielid Marian Dorresteijn, dierenarts Jacques Maree en paardenfysiotherapeute Tunna Morriën om onder ede hun verklaring af te leggen.

‘Hij staat niet meer op m’n netvlies’ 

Stalmeester van de KWPN-hengstenkeuring Cor Vreeswijk en Brouwers eerstelijns dierenarts Joeri Stevens stonden snel weer buiten. “Ik kan me Handsome O totaal niet meer herinneren”, zegt Vreeswijk. “Het is anderhalf jaar geleden en iedere hengstenkeuring zie ik ongeveer 120 hengsten. Handsome O staat echt niet meer op mijn netvlies.”

Stevens verklaart: “Ik heb Handsome O drie keer gezien om hem te vaccineren. Ik heb hem geen enkele keer met zijn achterbeen zien trekken.”

‘Met hanentred was hij nooit zover gekomen’

Marian Dorresteijn werd in haar hoedanigheid als lid van de KWPN-hengstenkeuringscommissie voor dressuurpaarden gehoord. “Ik heb Handsome O op diverse momenten gezien”, getuigt ze. “In de nakeuring voor de eerste bezichtiging, de tweede en derde bezichtiging, de kampioenskeuring en de KSS veiling. Ik heb op geen enkel moment hanentred bij Handsome O waargenomen. Wij hebben ook geen enkel moment gehad dat wij aan hem twijfelden. Anders was hij ook nooit zo ver gekomen.”

Ook verklaart Dorresteijn dat zij nog nooit gehoord heeft van bij het KWPN voorgebrachte hengsten die fysiotherapeutisch behandeld worden op de hengstenkeuring. “Of het moet door de eigenaren individueel geregeld zijn.”

‘Trauma oorzaak van hanentred’

Jacques Maree is als dierenarts betrokken bij de selectie voor de KSS-veiling. Ook hij verklaart Handsome O op geen enkel moment, van de eerste bezichtiging tot en met de veiling ooit in de hanentred gezien te hebben.

Wel is de dierenarts met Dr Inge Wijnberg naar Denemarken afgereisd toen bleek dat Handsome O lichamelijk mankementen vertoonde. “Daar leed hij duidelijk aan hanentred”, aldus Maree. Volgens hem is deze hanentred veroorzaakt door een trauma. “Ik baseer dat op mijn eigen bevindingen, de onderzoeken uitgevoerd door collega Wijnberg en het logboek van Handsome O waarin staat dat hij gelongeerd is, dat er iemand is afgevallen en dat hij geschoren en gesedeerd is.”

‘Van Schaik is onder druk gezet’

In de aanvraag voor het voorlopig getuigenverhoor werd duidelijk dat aanklager Andresen en haar advocaat Damien Berkhout zich baseren op de notarieel vastgelegde verklaring van Anniek van Schaik die door Berkhout gecontacteerd was nadat zij een uitspraak had gedaan op bokt.nl.

In die verklaring valt ondermeer te lezen dat Jacques Maree, die als dierenarts verbonden is aan de KSS selectie, ‘wel eens paarden goedkeurde die niet goedgekeurd zouden mogen worden’.

“Ik ken heel deze mevrouw Van Schaik niet”, aldus Maree. “Ik heb haar naar aanleiding van een beëdigde verklaring die zij had afgelegd en waarin mijn naam genoemd werd een keer gebeld en gevraagd waar ze mee bezig was. Want zonder enig feitenonderzoek werd mijn naam en integriteit in twijfel getrokken. Zij heeft mij gezegd dat ze dit gehoord had van derden.”

Volgens Maree is Van Schaik door de advocaten van Andresen onder druk gezet een verklaring af te leggen. “Ik heb de indruk dat zij iets opgeschreven heeft zonder zelf van tevoren feitenonderzoek te hebben gedaan. Ik kreeg de indruk dat ze onder druk is gezet een verklaring af te leggen.”

Klacht bij Raad van Discipline

Ook de laatst gehoorde getuige, fysiotherapeute Tunna Morrien geeft aan de benaderingswijze van Mr Berkhout als onprettig ervaren te hebben. Zij heeft er zelfs een klacht voor ingediend bij de Deken en die heeft de klacht als zodanig ernstig ingeschat dat hij deze op zijn beurt weer heeft doorgestuurd naar de Raad van Discipline.

Morriën heeft tweemaal een paard van Van Schaik behandeld dat toevalligerwijs —net als Handsome O —Johnson als vader heeft. “Maar dat was voor een behandeling van de rug. Niet voor hanentred.”

Handsome O nog nooit gezien

Het is Morriën nooit opgevallen dat Johnson-nakomelingen meer last van hanentred hadden dan andere paarden. In de twee keer dat zij het paard van Van Schaik behandelde heeft Morriën naar eigen zeggen het niet over Handsome O gehad. “Ik ken het paard niet en ik heb het paard dus ook niet behandeld”, zegt ze.

Naar aanleiding van de aanvraag voor het voorlopig getuigenverhoor afgelopen 18e januari kreeg Morriën een telefoontje van Mr Berkhout. “Ik heb hem gezegd dat de naam Handsome O geen belletje deed rinkelen. Dit heb ik voor de zekerheid nog gecontroleerd bij een dierenarts waarmee ik nauw samenwerk. Vervolgens deelde Mr Berkhout mij mede dat er een notarieel vastgelegde verklaring was waarin werd gesteld dat ik Handsome O gezien had op de hengstenkeuring en dat ik had gezegd dat er iets mis was met de hengst.”

Dreigende houding

“Het verhoor zou zeer onprettig zijn en als ik niet zou meewerken zou ik door de politie thuis worden opgehaald. Aan het einde van het gesprek hoorde ik nog een vrouwenstem. Toen bleek dat het gesprek opgenomen was. Ik heb Mr Berkhout verteld dat ik niet gediend was van zijn dreigende houding en ik heb na afloop van het telefoongesprek een klacht ingediend.”

De getuigeverklaring van Morrien staat lijnrecht tegenover de  notarieel vastgelegde verklaring van Van Schaik. Dat betekent dat één van de twee dus meineed heeft gepleegd en dus strafrechtelijk vervolgd kan gaan worden.

Damien Berkhout, advocaat van Andresen reageert: “Het klopt dat één van de twee onwaarheden heeft verteld. We zullen nu alle getuigenverklaringen beoordelen en daarop besluiten wat de vervolgstappen zullen zijn.”

De advocaat vindt toch dat er dingen duidelijk zijn geworden in deze getuigenverhoren. “Er is in ieder geval door iedereen beaamd dat Handsome O nu aan hanentred lijdt. Nu is het zaak te onderzoeken waar dat is gebeurd.”

‘Ik ben misleid’

Kristin Andresen, eigenaar van Handsome O, blijft overtuigd dat ze met de aankoop van Handsome O om de tuin is geleid. “Ik heb meerdere verklaringen die zeggen dat hij in Nederlands al aan hanentred leed.”

“Hij vertoonde al gelijk de tweede dag in Denemarken hanentred, maar toen dachten we dat het aan de springkapjes lag die hij om had. Pas later trokken we de conclusie dat hij het uit zichzelf doet.”

Toch meldt Andresen vier dagen na aankomst van Handsome O aan Brouwer dat het paard ‘Mr Fantastic’ is. Toen leed de hengst al aan hanentred. “Maar dat wist ik toen nog niet, want ik zat in Noorwegen en baseerde me op de Deense berichten.”

Andresen is voornemens ook de stalmedewerkers bij Katrinelund onder ede te ondervragen. Maar aan de oprechtheid van Ib Kirk, eigenaar van de Deense stoeterij twijfelt ze geen moment. “Daar is het in ieder geval niet gebeurd.”

Het KWPN en Jan Brouwer laten bij monde van hun advocaten Mr Wibe Reddingius en Mr Maaike Weda weten de processen verbaal af te wachten en daaruit eventueel verdere gerechtelijke stappen te ondernemen.

Tekst: Albertine Nannings voor Hoefslag

Foto: Dirk Caremans

 

Eerder over dit onderwerp:

Eerste vijf getuigen in zaak Handsome O gehoord

Voorlopige getuigenverklaring in zaak rond Handsome O

Zaak Handsome O: Reacties van verschillende partijen *update*

Zaak ‘Handsome O’ op 18 januari voor rechter

Keuringskampioen Handsome O heeft hanetred en botverkalking

Problemen rondom KWPN-kampioen Handsome O

Handsome O voor 300.000 euro naar Noorwegen

Handsome O terechte kampioen

 

Reacties