Enquête nieuwe dressuurproeven: Wat vinden de juryleden?

Enquête nieuwe dressuurproeven: Wat vinden de juryleden?

0 2798

Vorig jaar april zijn de nieuwe dressuurproeven (F-proeven en BB tm ZZ-Zwaar) geïntroduceerd. Een jaar na het invoeren is de KNHS benieuwd naar de mening van ruiters en juryleden over de nieuwe proeven en de dressuurproeven app. Daarom houden ze een enquête.

Meer aandacht voor harmonie en ontspanning in de proeven, de vrije keuze van lichtrijden of doorzitten in de klasse B en L, kortere en vloeiender lopende proeven en meer afwisseling, hebben tot de nieuwe dressuurproeven geleid.

Juryleden

Vooruitlopend op de uitslag van deze enquête informeerde Hoefslag bij een aantal juryleden of zij de enquête gaan invullen en wat hun persoonlijke visie is op de nieuwe proeven.

Hans Zeijen, meestal regionaal jurylid, geeft zijn visie uit het oogpunt als jury, ruiter en gediplomeerd instructeur: ‘De nieuwe dressuurproeven zijn in het algemeen goed van opbouw en zijn goed te rijden/beoordelen. Enkele onderdelen zijn soms wat lastiger te beoordelen. Maar dat was in het verleden ook al zo. De positie van de jury is daarbij bepalend en dat zal je ook altijd blijven houden. De overstap naar een hogere klasse verloopt mijns inziens ook vloeiend. De oefeningen worden wat lastiger en meer op de letter. In de lagere klassen mogen nog overgangen gemaakt worden tussen 2 letters.’

Swing, halsstrekken en vliegende wissel

Toch zijn er enkele onderdelen die naar zijn mening iets anders hadden gemogen.

In enkele proeven in de klassen B t/m L2 moet je binnenkomen in stap en vervolgens in draf tussen X en G. Hij ziet liever een proef binnenkomen met meer activiteit/go (draf). Een proef beginnen met meer swing! Voor een jong paard zeker ook prettiger om met meer snelheid over een A-C lijn te komen dan in stap en vervolgens een overgang te moeten maken naar draf.  Het paard heeft dan een betere balans. Hoe langzamer, hoe lastiger om stabiel recht te blijven.

Het halsstrekken is in sommige proeven niet altijd even gemakkelijk/handig uit te voeren. Wanneer je een overgang van galop naar draf moet maken tussen M en C en vervolgens bij C je paard moet halsstrekken. Je mist dan toch een stukje voorbereiding voor dit onderdeel.
Datzelfde geldt in een Z2-proef waar je van F tot B  travers moet tonen en vervolgens bij B een halve grote volte moet rijden en halsstrekken.
Overigens vindt hij dit een prima onderdeel tot en met Z2. Het geeft veel informatie over een correcte africhting en of de tendens ook voorwaarts neerwaarts is (de hals moet willen vallen).

In proef 27 (Z2) wordt een slangenvolte gevraagd, met op X een vliegende wissel van contra-galop naar contra-galop. Hij ziet als jury dat dit onderdeel vaak problemen geeft en hoort zijns inziens  thuis op een hoger niveau. Waarom? In een Z2-proef wordt voor het eerst een vliegende wissel gevraagd. Bovengenoemd onderdeel vraagt al veel meer ervaring in het rijden van vliegende wissels. Je ziet in de proef dan vaak dat het geforceerd wordt met als gevolg fouten en spanning. Dat lijkt Zeijen nu net niet de bedoeling! Hij geeft als tip mee: ‘De combinatie van hand laten veranderen en ergens op de diagonaal een vliegende wissel tonen. Een goede kwaliteit van het gevraagde is tenslotte gewenst.’

Korte voorbereidingstijd

Raphael Heiligers, jury tot en met Intermediaire I is tevreden over de nieuwe proeven. Hij licht toe: ‘Ze zijn heel afwisselend, fijn om te jureren, met name omdat de onderdelen in Z2, ZZL en ZZZ sneller achter elkaar zijn. Het grijze gebied is veel minder. Hierdoor kan ik als jury beter beoordelen wie zijn paard goed onder controle heeft.’ De kortere voorbereidingstijd voor een onderdeel moet voor iemand die zijn paard goed voor mekaar heeft geen probleem zijn, aldus Heiligers. ‘Als ze nog niet goed kunnen schakelen en met het paard niet goed in balans zijn, pik je ze er zo uit. Ze rijden dan weliswaar het niveau maar zijn er nog niet klaar voor.’

Heiligers is zich ervan bewust dat hij veel alerter moet zijn: ‘Eén keer met je ogen knipperen en je hebt iets gemist. Maar ik persoonlijk vind het snelle wel prettig.’
Het geven van halve punten vindt hij ook fijn, met de kanttekening dat je moet oppassen niet in het geven van halve punten te vervallen. Hij ziet het zeker als een voordeel voor de ruiter.

Heiligers maakt geen gebruik van de dressuurproeven app. Het proevenboekje, ja daar moet hij de bril wel voor opzetten maar ‘dat hoort bij de leeftijd’, voegt hij lachend toe. Onderdelen die even wat aandacht vragen die heeft hij gemarkeerd en dat werkt prima zo.

40 Jaar jureren

Pauline van Nispen-Knols, jurylid tot en met Grand Prix en WK jonge paarden, vindt de proeven vernieuwend en sneller. Het is wel wennen dat het halthouden bij X is weggevallen bij binnenkomen. De snel op elkaar volgende onderdelen vergen uiteraard ook voor haar grotere concentratie. Een paard moet tevens soepel zijn, wil het de overgangen goed kunnen maken. Binnenkomen in galop en dan op X in draf weg, is toch een hele opgave.
‘Een onderdeel waar ik vaak problemen zie, is in het M1 de halve grote volte met de halve grote volte contragalop. Het kunnen geven van halve punten vind ik een heel groot voordeel, je bent toch iets exacter in het punten en is zeker ook ten gunste van de ruiter.’

Nispen-Knols jureert dit jaar al 40 jaar en heeft nog geen nare ervaringen gehad. Ze jureert ook regelmatig de lagere klassen en pony’s omdat ze het belangrijk vindt in die roulatie te blijven, ondanks vaak het gebrek aan tijd. ‘Het enige waar ik moeite mee heb, is dat ruiters vaak via social media commentaar gaan leveren op een jurering en niet zelf naar het jurylid toestappen. Bij mij kunnen ze altijd verhaal komen halen. Achteraf op Facebook of op papier, dat vind ik echt niet prettig.’
De app gebruikt ze zelf niet, maar ze vindt deze wel waardevol met goed commentaar.

Zowel Zeijen, Heiligers als Nispen-Knols hebben de enqête ingevuld.

De opinie van de ruiters is uiteraard ook bijzonder interessant en zal waarschijnlijk heel uiteenlopend zijn, gebaseerd op de ervaringen/resultaten na de invoering.

De KNHS verwacht een goed beeld te krijgen van de tevredenheid over de nieuwe dressuurproeven en de dressuurproeven app in de praktijk. De uitslag van de enquête wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van de nieuwe dressuurproeven zodat deze in de toekomst nog beter aan de wensen van de ruiters en juryleden kunnen voldoen. De resultaten van de enquête, die een langere periode online zal staan om in te vullen, zullen door de KNHS worden gepubliceerd.

Klik hier voor de Enquete van de KNHS

Bron: KNHS / Hoefslag, overname zonder bronvermelding niet toegestaan

Foto: Remco Veurink
Error, group does not exist! Check your syntax! (ID: 21)

Reacties