Vijftig jaar de ring niet in geweest? Dan geen jurylid meer!

Vijftig jaar de ring niet in geweest? Dan geen jurylid meer!

0 1768

Op verzoek van de Stichting Hippische Juryleden (SHJ) heeft de KNHS op 18 november 2016 het nieuwe Licentiereglement voor officials en instructeurs gepubliceerd met daarbij een toelichting.

Het bestuur van de SHJ en de klankbordgroep hebben de stukken bestudeerd en zijn tot een aantal conclusies gekomen: juryleden moeten zich herregistreren vóór 1-1-2017 op mijnKNHS. Ook moeten juryleden met alle voorwaarden van het licentiereglement 2017 en de gedragscode akkoord zijn voordat ze weer als jury aan de slag kunnen in 2017. Allen die langer dan 50 jaar niet meer actief zijn geweest als wedstrijdsporter kunnen hun bevoegdheid tot jureren verliezen.

Donderslag

De SHJ denkt dat dit laatste punt voor velen als een onaangename verrassing komt: ‘Niet alleen de mensen die 50 jaar niet meer hebben gereden maar juist voor het grote aantal juryleden dat nog NOOIT heeft gereden, maar al wel jarenlang aan de ring zit. Ik ben bang dat dit als een donderslag bij heldere hemel voor veel mensen komt’, aldus woordvoerster Hanneke Hegeman.

Licentieregeling

De SHJ plaatst nog een aantal kanttekeningen bij het nieuwe Licentiereglement: zo is het niet helemaal duidelijk wanneer je hoeveel praktijkpunten kunt verdienen. In de licentieregeling (punt 8) staat slechts één zinnetje en dat verwijst bovendien door naar een bijlage. ‘Voor iedere KNHS- of FEI-wedstrijd of wedstrijddag waarbij de official in functie is geweest, ontvangt de official één of meerdere praktijkpunten volgens het schema in bijlage 2.’ Deze bijlage ontbreekt echter, volgens de SHJ.

Ook het fijne van de theoriepunten ontbreekt; het is niet duidelijk of er ten aanzien van de bijscholingen van tevoren kenbaar wordt gemaakt hoeveel theoriepunten een jurylid voor een bepaalde bijscholing krijgt. Het is evenmin duidelijk of de bijscholingen die de KNHS zelf organiseert gratis blijven.

Het is onduidelijk of de licentiepunten en praktijkpunten die een jurylid eind 2016 heeft opgebouwd, meegaan naar de nieuwe regeling of dat deze vervallen. De KNHS heeft op de site beloofd dat de officials dit tussen 21 en 27 november via een persoonlijk bericht te horen krijgen.

Gedragscode

In verband met het eventuele opzeggen van het KNHS lidmaatschap voor 1 december 2016 (wie later opzegt, moet toch het lidmaatschap voor 2017 betalen) heeft de SHJ de KNHS dringend verzocht op deze vragen antwoord te geven.

Tot slot: op 13 oktober 2016 heeft de KNHS de juryleden die nog niet de gedragscode ondertekend hebben per email uitgelegd dat communicatie-uitingen gedaan als privépersoon, niet onder de gedragscode voor Officials valt. In het nieuwe Licentiereglement, waarbij de gedragscode is bijgevoegd, staat echter niets over deze toezegging.

Bron: Juryplatform

Foto: DigiShots

Reacties