Doorgang CSI Twente onder vuur

Doorgang CSI Twente onder vuur

Maikel van der Vleuten - Dana Blue CSI Twente 2019 © DigiShots

Het voortbestaan van paardensportevenement CSI Twente loopt gevaar door een conflict tussen grondeigenaren, gemeente en provincie. De overheden zijn boos, omdat de eigenaren illegaal een oude es bij Geesteren afgroeven.

CSI Twente zegt zelf geen partij te zijn in de kwestie.

CSI Twente inzet

Het voortbestaan van CSI Twente is ongewild inzet geworden van een hoog oplopend conflict. De eigenaren van de gronden waarop elk jaar het grote paardensportevenement in Geesteren plaatsvindt, hebben ruzie met zowel de gemeente Tubbergen als de provincie Overijssel. Zonder vergunning groeven de eigenaren vorig jaar een groot deel van een oude es af, om zo het terrein beter geschikt te maken voor het evenement. Tubbergen en de provincie eisen nu dat de Loo Es in oude staat wordt hersteld en hebben dwangsommen opgelegd. De eigenaren weigeren.

Drie ondernemers

„Over twee jaar is er dan geen CSI Twente meer. Dat is een strop voor Overijssel en voor Tubbergen”, zegt advocaat Johan van Groningen van de grondeigenaren. Het terrein van het CSI Twente is eigendom van de broers Ewald en Gert Huzink en Gerard Haarhuis. De drie ondernemers uit Geesteren namen de gronden enkele jaren geleden over uit het faillissement van Stal Maathuis. Dat deden ze om de continuïteit van het CSI te waarborgen.

Inspringterrein

Om het voortbestaan van het evenement ook voor komende jaren te garanderen, groeven ze vorig jaar een deel van de Loo Es af. Zo’n 8000 vierkante meter is door de afgraving pakweg 1.30 meter lager geworden. Door de es gedeeltelijk te egaliseren kan die geschikt worden gemaakt als inspringterrein. In nieuwe eisen van de internationale paardensportfederatie FEI is vastgelegd dat dat inspringen over twee jaar moet gebeuren op gras en niet meer op zand. Elders op het terrein is daarvoor geen plek.

Des duivels

Provincie Overijssel en gemeente Tubbergen zijn des duivels over het zonder vergunning uitvoeren van het werk. Met het afgraven is de Ontgrondingswet geschonden. Het terrein heeft de bestemming agrarisch, de oude es heeft landschappelijke en cultuurhistorische waarde. Het illegaal afgraven is 24 september vorig jaar geconstateerd door een toezichthouder van de gemeente. Vanaf dat moment is er een zeer uitgebreide correspondentie geweest tussen de grondeigenaren en de gemeente. Dat resulteerde erin dat gemeente en provincie eisen dat het terrein wordt teruggebracht in oorspronkelijke staat. Die eis gaat gepaard met dwangsommen van in totaal 100.000 euro.

Vergunning

Door de huidige perikelen, zoals de grondeigenaren dat noemen, dreigt over twee jaar het einde voor het CSI. „We wisten niet dat er een vergunning voor nodig was”, zegt Ewald Huzink. Hij wijst er op dat een medewerker van de gemeente aanvankelijk zei dat het graafwerk gewoon door kon gaan. Als ze hun zin niet krijgen, zijn de eigenaren vastbesloten de stekker eruit te trekken en het CSI-terrein niet langer beschikbaar te stellen ‘voor wat voor gebruik dan ook.’

Bron: Tubantia

Reacties