De bepalingen rond beoordelings- en meetmomenten

De bepalingen rond beoordelings- en meetmomenten

foto: Remco Veurink

Per 1 juni zijn de regels omtrent ‘wedstrijden’ iets versoepeld. Er mogen zogenaamde beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden. De KNHS komt nu met informatie over hoe dat in zijn werk zal gaan.

Hoe de activiteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd kunnen worden binnen de geldende richtlijnen van de overheid is uitgeschreven in het document Bepalingen activiteiten met beoordelings- en meetmomenten.

Regie

Aan de hand van de bepalingen is het mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren, mits de KNHS als overkoepelende sportbond de regie kan houden op de georganiseerde activiteiten en de gemeente daarvoor toestemming geeft.

Sporten en bewegen

Officiële wedstrijden en competities zijn – volgens de huidige regels – tot 1 september niet mogelijk. De tot nu toe goedgekeurde wedstrijden worden tot 1 september geannuleerd. Onderlinge (club) trainingswedstrijdjes/potjes zijn mogelijk in eigen teamverband en binnen de club. Het nadrukkelijke doel is primair om te sporten en te bewegen.

Uitzondering

Het is mogelijk om beoordelings- en meetmomenten te organiseren in de paardensport. Bijvoorbeeld het rijden van een proef of parcours. Hierbij maakt de KNHS in coronatijd waarbij wedstrijden nog niet mogen, een uitzondering dat meetmomenten voor winstpunten kunnen tellen. Deze beoordelings- en meetmomenten geven de paardensporters de mogelijkheid om te zien waar ze staan in de opleiding of training met hun paard. Deze meetmomenten hebben louter een educatief- en trainingsdoel.

Bepalingen kennen

Het is belangrijk om de bepalingen te kennen waaronder deze momenten plaats mogen vinden. Zo staat er bijvoorbeeld in dat een sporter en paard na het deelnemen van de activiteit direct naar huis gaan. Kijken bij andere deelnemers mag niet om zo te zorgen dat er niet te veel mensen op het terrein zijn. Inschrijvingen gaan via MIJN KNHS en er moet online betaalt worden.

Per discipline zijn nog aanvullende maatregelen opgesteld naast de algemeen geldende, die in document genoemd worden.

Dressuur

Dressuur: Alleen toegestaan om twee proeven direct achter elkaar te laten verrijden, niet twee proeven met tussen starts (aanwezige tijd op locatie zoveel mogelijk beperken).

Springen

Springen: 1. Het op- en afbouwen van hindernissen gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en er wordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis. 2. Er mogen max. 2 deelnemers in de activiteitenring. 3. Door de organisatie wordt 1 vrijwilliger aangewezen per hindernis die helpt bij het losspringen van ruiters. Grooms/begeleiders in de losrijbaan zijn niet toegestaan. 4. Minimaal een dag voor het event wordt bij voorkeur de parcoursschets en/of een link naar een filmpje van het parcours getoond in Mijn KNHS via de knop startlijst. Dit zodat het parcours thuis alvast kan worden bestudeerd. Parcours verkennen kan alleen plaatsvinden op voorwaarde dat de organisatie 1,5 meter kan garanderen.

Mennen

Mennen: 1. Bij dressuur en vaardigheid is het niet toegestaan om een groom achterop de wagen te laten plaatsnemen. De groom neemt plaats in de nabijheid van de ring. 2. Het op- en afbouwen en het aanpassen van de spoorbreedte van de hindernissen van het vaardigheidsparcours gebeurt altijd met wegwerphandschoenen aan en er wordt niet gezamenlijk op- of afgebouwd aan één hindernis. 3. Zolang de nu geldende maatregelen van kracht zijn kunnen alleen beoordelings- en meetmomenten voor dressuur en vaardigheid georganiseerd worden. Winstpunten worden toegekend conform het Wedstrijdreglement mennen.

Bekijk hier het document Bepalingen activiteiten met beoordelings- en meetmomenten.

Bron: KNHS

Reacties