Corona update: Vanaf 19 mei weer in de binnenbak paardrijden

Corona update: Vanaf 19 mei weer in de binnenbak paardrijden

0 1095
Binnenbak

Dinsdag werd tijdens de persconferentie bekend gemaakt dat er vanaf woensdag 19 mei een aantal versoepelingen wordt doorgevoerd. Hierin zijn ook versoepelingen voor de sport opgenomen. Voor de paardensport is hierbij de belangrijkste versoepeling dat er ook binnen paardgereden mag worden.

Niet helemaal definitief

Voor de jeugd t/m 17 jaar gelden geen beperkingen bij het rijden in de binnenbak. Mensen boven deze leeftijd mogen in groepen van maximaal twee personen op 1,5 meter afstand in de binnenbak rijden of les krijgen. Een andere toevoeging voor het rijden in de buitenbak is, dat er nu een maximum aantal geldt van 30 personen vanaf 27 jaar. Deze versoepelingen zijn echter nog niet helemaal definitief. Bij onvoldoende daling van de besmettingscijfers kan het demissionair kabinet namelijk op maandag 17 mei nog beslissen de versoepelingen niet door te voeren. De KNHS kijkt op of het op basis van deze nieuwe versoepelingen ook mogelijk is om vanaf 19 mei paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten te gaan organiseren.

Terrassen openen

Buitenterrassen van sportlocaties mogen onder voorwaarden per 19 mei open, mits de versoepelingen definitief worden. Terrassen kunnen open van 6.00 uur tot 20.00 uur. Het maximaal aantal gasten op een terras is 50. Er zijn vaste zitplaatsen en zelfbediening is niet toegestaan. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand, tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar. In dat geval mogen er meer mensen aan een tafel. Bezoekers kunnen binnen betalen, naar het toilet of gebruik maken van de garderobe. Binnen is een mondkapje verplicht. Kantines blijven vooralsnog gesloten.

Paardenhouderijen

Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat zowel de verzorging van de paarden binnen en buiten plaats mag vinden. Dit is inclusief het beweging geven en het rijden van paarden. Let wel, klanten dienen zich nog steeds enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de verzorging, het rijden, lessen en trainen van hun paard(en). Ook moeten zij onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter houden.

Paardrijden en lessen binnen

Individueel rijden van paarden is binnen toegestaan. Dit geldt voor alle hippische accommodaties. Er is een maximum van 30 personen per ruimte en iedereen houdt 1,5 meter afstand. Er wordt individueel of met maximaal 2 personen en een instructeur op 1,5 meter afstand gereden. Grotere groepslessen zijn niet toegestaan, tenzij het gaat om kinderen en jongeren tot en met 17 jaar. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Binnen moet men een mondkapje dragen, maar deze mag af tijdens het sporten.

Paardrijden en lessen buiten

Jeugd, jongeren en jongvolwassenen t/m 26 jaar mogen buiten aan groepslessen meedoen. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Buitenritten in groepen zijn ook toegestaan. Er mogen buiten groepslessen en buitenritten gegeven worden aan volwassenen vanaf 27 jaar op 1,5 meter afstand met een maximum van 30 personen. Wedstrijden en publiek zijn niet toegestaan.

Verbod op wedstrijden

Wedstrijden zijn niet toegestaan. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

Fokkerij-activiteiten toegestaan

Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken doorgang kunnen vinden. Dit gaat bijvoorbeeld om de beoordeling van paarden via keuringen en aanlegtesten. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan twee personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’(zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e).

Hippische dienstverleners

Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, blijven hun beroep uitoefenen. Dit gaat om dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs, zadelpassers, etc. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

Bron: KNHS

Foto: Archieffoto

Reacties