Boete voor bijvoeren grote grazers in de Oostvaardersplassen

Boete voor bijvoeren grote grazers in de Oostvaardersplassen

0 1686
Konik, Oostvaardersplassen
Koniks (foto: Remco Veurink)

Wie de grote grazers in de Oostvaardersplassen bijvoert, riskeert een boete. Die waarschuwing geven provincie Flevoland en Staatsbosbeheer. Bijvoeren is niet alleen zinloos, maar vooral een overtreding op de Wet Natuurbescherming.

Tijd van waarschuwen is voorbij

Provincie Flevoland en Staatsbosbeheer hebben dinsdag aangekondigd handhavend op te treden tegen mensen die de grote grazers denken te hulp te schieten met voer zoals hooi. De tijd van waarschuwen is voorbij. Beide partijen hebben dinsdag een statement naar buiten gebracht als reactie op de recente discussie en het aantal acties rond het welzijn van de heckrunderen, edelherten en konikpaarden in de Oostvaardersplassen.

‘Geen sprake van dieren laten verhongeren’

Met name de laatste dagen lopen de gemoederen ontzettend hoog op en is het zelfs gekomen tot een telefonische bedreiging van een van de boswachters. Op social media schuwen dierenliefhebbers de vergelijking met de Tweede Wereldoorlog niet. De boswachters en andere medewerkers van Staatsbosbeheer hebben het daar ook zwaar te verduren.

Provincie Flevoland benadrukt dat zij gaat over het beleid en dat Staatsbosbeheer slechts de uitvoerder van dit beleid is. Dus, zegt een provincie-woordvoerder, als mensen iets te zeggen hebben over de Oostvaardersplassen, moeten ze zich richten tot Provinciale Staten. Hoewel provincie en Staatsbosbeheer aangeven te begrijpen dat de situatie vragen en onrust oproept, willen ze benadrukken dat er geen sprake is van dieren laten verhongeren en ‘niets doen’.

Kogel voor te zwakke dieren

Voorheen waren de Oostvaardersplassen tussen Lelystad en Almere aangemerkt als gebied waar de natuur haar gang mocht gaan. Daar is een jaar of acht geleden mee gebroken op advies van een internationale commissie. Sindsdien wordt aan zogenaamd vroeg reactief beheer van de grote grazers gedaan. Dit komt erop neer dat dagelijks volgens een gedetailleerd protocol wordt bekeken welke dieren te zwak zijn om de winter te overleven.

Daarbij wordt onder meer rekening gehouden met de conditie van het dier, het gedrag en de weers- en terreinomstandigheden. De grote grazers die als te zwak worden aangemerkt, worden door de boswachters doodgeschoten voordat ze onnodig lijden en een hongerdood sterven. Concreet houdt dat in dat 98 tot 100% van de grote grazers die in de winter sterven, sterven door een kogel.

‘Voer bereikt de zwakste dieren niet’

In december 2017 en januari 2018 ging het mede door de extreem natte omstandigheden om ongeveer 700 grote grazers, waarvan slechts een enkel exemplaar een natuurlijke dood stierf. Evenwel blijft voor de buitenwacht het beeld van hongerende dieren in de Oostvaardersplassen bestaan. Het heeft recent tot onder meer een bijvoercrowdfundingsactie geleid en particulieren die met hooibalen naar Flevoland kwamen. Goedbedoeld, maar strafbaar en zinloos, zegt Staatsbosbeheer.

Het voer bereikt niet de zwakste dieren, omdat zij het laagst in de pikorde staan. Bovendien zorgt het voor extra onrust in de kudde en is een ongewenst neveneffect dat de dieren door extra voedsel vruchtbaar worden in een ongunstige periode. Over een langere termijn bezien kan bijvoeren leiden tot grotere kuddes en dat is nu juist wat de actievoerders niet willen in de Oostvaardersplassen.

Externe commissie

Vooralsnog is het vroeg reactief beheerbeleid van kracht. Op dit moment is een externe commissie onder leiding van oud-politicus bezig met een beheeradvies aan de provincie. Naar verwachting komen Gedeputeerde Staten nog voor de zomer met een voorstel over het toekomstig beheer van de Oostvaardersplassen. Zolang Provinciale Staten geen besluit hebben genomen over het beheer, blijft het bestaande beleid en huidig beheer van kracht.

Bron: AD.nl

Foto: Remco Veurink

Reacties