Blog Jacob Melissen: 2020, een jaar om snel te vergeten

Blog Jacob Melissen: 2020, een jaar om snel te vergeten

dressuur algemeen subtop

Het jaar 2020 zal zich hechten aan het collectieve geheugen, zoals de Spaanse griep die in 1918 voor een totale ontwrichting van de Nederlandse samenleving zorgde, ook nog steeds wordt herinnerd. “De griep is een windvlaag des doods”, was de kreet waarmee een fabrikant van Abdijsiroop zijn ‘medicijn’ (bij analyse niet meer dan een mengsel van suikerwater en kaneel) aanprees in advertenties in de social media van die tijd. Deze Spaanse griep, die nu amper meer is dan een voetnoot in de geschiedenisboeken is, eiste in Nederland 38.000 slachtoffers, En zo zal de uitbraak van het COVID-19 virus van nu uiteindelijk ook niet meer dan een voetnoot blijken te zijn wanneer we 2120 als jaartal op de kalender zien staan.

Coronavirus

Het coronavirus vond zijn oorsprong in China, net als de pestepidemie, die in het midden van de 14de eeuw in Europa woedde en wereldwijd tussen de 75 en 200 miljoen slachtoffers eiste. Ongeveer een derde van de Europese bevolking verloor door deze uitbraak het leven. Wetenschappers van nu denken dat de oorsprong van deze pandemie lag bij marmotten, de vleermuis van toen, en zich via vlooien en ratten verspreidde en vervolgens oversprong op de mens.

Vaccin

We hebben als mensheid deze pest overleefd, evenals de Spaanse griep en we zullen als mensheid ook deze uitbraak van een uiterst besmettelijke ziekte weer te boven komen. Toch zal het jaar 2020 beklijven, omdat we met elkaar zoveel hebben verloren. We hebben langs de weg gestaan om te applaudisseren voor het stoffelijk overschot dat op weg was naar de laatste rustplaats. We hebben met mondkapjes op ruim anderhalve meter afstand familieleden gecondoleerd met het verlies van een dierbare. We hebben verjaardagen en Kerst in stilte gevierd. We hebben een minister in moeilijkheden zien komen omdat hij op zijn huwelijksdag even zijn schoonmoeder knuffelde. We hebben de medewerkers in de zorg, de verpleegsters en artsen in de ziekenhuizen alle mogelijke lof toegezwaaid en een diep respect betuigd aan al die mensen die zich wereldwijd in laboratoria hebben ingezet om als de wiedeweerga een vaccin te vinden.

Complotdenkers

Het jaar 2020 zal ook blijven hangen als een jaar waarin waarheden werden ontkend. Een jaar waarin de wetenschap door complotdenkers werd geridiculiseerd. Het was een jaar waarin mensen die zich een paar uur op internet hadden verdiept in deze pandemie soms meer volgers kregen dan zij die jarenlang hebben gestudeerd en met kennis van zaken spraken. Deze ‘wappies’, grote bekken zonder inhoud, niet in staat om twee pandeksels vast te houden, eisten hun plek op in het debat middels het roepen van verwensingen richting politici. Eensgezindheid leek plaats te maken voor een verregaande polarisatie, waarbij het opvallend was dat zij die een overduidelijke minderheid vertegenwoordigen onevenredig veel aandacht kregen.

Lockdown

In de marge van de maatschappij leven wij als hippische wereld ons eigen leven en we zijn daar voor het overgrote deel ook gewoon (met inachtneming van de regels) mee doorgegaan. Dat kan ook niet anders, want dat wat ons bindt – het paard – heeft onze zorg en aandacht 24 uur per dag, zeven dagen in de week en 365 dagen per jaar nodig. Onze wereld speelt zich voor een belangrijk deel af in de buitengewesten van ons land. Daar is de ruimte, waardoor de pijn van een lockdown lang niet zo hard werd gevoeld als in een driekamerflat in de Amsterdamse Bijlmer op tien hoog. Voor velen van ons is thuiswerken de normaalste zaak van de wereld en was het alleen al vanuit het oogpunt van dierenwelzijn een keiharde noodzaak om onze sport te blijven beoefenen. Laten we daarom vooral onze zegeningen blijven tellen.

Waar we in 2021 respect voor moeten hebben zijn al die mensen die weer hun sterke schouders onder het organiseren van wedstrijden gaan zetten. Zij zullen bergen werk moeten verzetten om alle vrijwilligers weer gemotiveerd te krijgen om zich in te gaan spannen om onze sport weer uit de lockdown te krijgen.

Wedstrijden

En niet alleen dat zal een inspanning zijn. Heel veel bedrijven hebben een uiterst moeilijk jaar achter de rug. Zullen deze bedrijven weer interesse, maar zeker ook de mogelijkheid hebben om onze sport financieel te (blijven) ondersteunen? Vinden de directies van deze bedrijven het wel verantwoord om door te gaan met sportsponsoring, terwijl ze als gevolg van de coronapandemie mensen hebben moeten ontslaan? Of gaan we het met elkaar accepteren dat het hebben van wedstrijden belangrijker is dan de hoogte van de prijzengelden? Vinden we het prima dat de wedstrijd doorgaat zonder de kostenverhogende factoren die verfraaiingen nu eenmaal met zich meebrengen? Accepteren we met elkaar dat de organisatoren gaan versoberen, of krijgen dan direct weer de grootste schreeuwers, die dit helemaal onacceptabel vinden, de onverdiende aandacht?

Genieten

Ondanks het gemis van vuurwerk met oud en nieuw mogen we hopen dat in 2021 de lontjes langer gaan worden. We mogen hopen dat we weer sociaal kunnen gaan doen, en dat niet alleen op social media. Dat we elkaar weer de hand kunnen schudden in plaats van elkaar elleboogstoten te verkopen. We mogen hopen dat we weer van elkaar en met elkaar kunnen genieten: rond de wedstrijdring, in de wedstrijdring of langs de keuringsbaan. We mogen hopen dat we gauw afscheid kunnen nemen van het computerscherm, waarop de livestream van wedstrijden of keuringen de enige mogelijkheid was op sport en fokkerij nog een beetje te kunnen volgen. We kunnen hopen dat de wereld, dus ook de onze, dankzij het vaccin weer gaat draaien zoals we dat het liefste willen: samen genieten van de paardensport- en fokkerij.

Niets is normaal

Het jaar 2020 zal beklijven omdat het ons allen iets fundamenteels heeft geleerd: niets is normaal, niets is vanzelfsprekend. Alles wat we ons tot 1 maart 2020 konden permitteren was bijzonder en hopelijk zal het ons milder stemmen wanneer we weer kunnen en mogen wat we tot die datum konden. Hopelijk maakt het realiseren daarvan ons ook gelukkiger.

Een heel gelukkig, gezond, blij en hoopvol 2021 gewenst!

Door: Jacob Melissen

Foto: Archief

Reacties