Bijscholing met Safer Horse Rescue-dag

Bijscholing met Safer Horse Rescue-dag

0 34

Zaterdag 20 oktober heeft er een bijscholing plaatsgevonden van paardendierenartsen en brandweer in de provincie Limburg hoe er het beste gehandeld kan worden bij ongelukken met paarden. De dag stond onder leiding van Prof. Dr. Frank Gasthuys. De oefeningen werden gehouden bij Stal Hendrix en Kasteel de Raay.

Gezien het grote aantal paarden, de ernst van incidenten en de wisselende kennis en vaardigheden bij brandweer en paardendierenartsen is het noodzakelijk om ook in Nederland het redden van paarden te verbeteren zoals al in het Verenigd Koninkrijk en België gedaan wordt.
Hierbij is het essentieel dat er overal in het land een netwerk komt zodat meldkamers zonder tijdsverlies de juiste mensen voor de hulpverlening bij een incident ter plekke kunnen krijgen.

Dit eerste initiatief met praktische oefening van paardendierenartsen werd ondersteund door veterinaire industrie, professionele paardenhandelaren en overheid, een mooi voorbeeld van het delen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. In de nabije toekomst zullen er ook in andere delen van het land bijeenkomsten zijn om de eerste hulp bij incidenten met paarden verder te verbeteren.

 

Hoefslag/SHR

Reacties