Belangrijkste besluiten FEI General Assembly

Belangrijkste besluiten FEI General Assembly

Vandaag vond in Istanbul, Turkije, de afsluiting van de General Assembly (GA) van de FEI plaats. In totaal waren 104 nationale federaties vertegenwoordigd tijdens deze algemene jaarvergadering van de wereldpaardensportbond. Er kwamen allerlei besluiten, zogenaamde hamerstukken, op tafel waarover gestemd werd. Verschillende besluiten vloeien voort uit voorvallen die in het (recente) verleden speelden. Een kort overzicht.

Nieuwe ‘bloedregel’
Een van veranderingen met betrekking tot de FEI reglementen voor dressuur betrof de al dan niet mogelijke uitsluiting in het geval van het verschijnen van bloed op het paardenlichaam gedurende een wedstrijd. Als de jury bij C gedurende de proef vers bloed meent waar te nemen, zal het paard gestopt worden om het te controleren. Als er inderdaad vers bloed is verschenen zal het paard worden uitgesloten. Dit is dan definitief. Mocht de jury na onderzoek waarnemen dat er geen sprake is van vers bloed, mag het paard verdergaan en kan de proef worden afgewerkt.
Volgend op bovenstaande of als het paard zich heeft verwond gedurende de proef en het bloeden start na beëindiging van de proef, moet het paard worden onderzocht door een FEI veterinair. Dit om uit te maken of het paard fit is om eventueel deel te kunnen nemen aan een volgende wedstrijd op het concours. Het besluit van deze veterinair kan niet worden aangevochten.

Ruitervertegenwoordiging
Enige tijd terug was er onmin tussen het FEI Dressuurcomité en de vereniging van internationale dressuurruiters met betrekking tot de ruiterafgevaardigde in dit comité. De General Assembly heeft nu besloten dat de vertegenwoordiger van de ruiters gekozen zal worden via een online stemming door de registreerde ruiters in iedere discipline. Dit zal gebeuren aan de hand van een registratiesysteem en onder specifieke procedureregels

Sanctie bij het niet dragen van een veiligheidshelm
Voortbordurend op de invoering van de nieuwe maatregel met betrekking tot het dragen van een juiste veiligheidshelm, ingaande 1 januari 2013, is besloten om een sanctiesysteem in te voeren. Het Gele Kaart Systeem, dat al bestaat, zal ook gebruikt worden voor ruiters die zich niet houden aan het dragen van een cap waar dat moet. Een gele kaart wordt gegeven als een ruiter na een waarschuwing hier geen gehoor aan geeft.

Nieuw format OS 2016
Kort na de voor de dressuur zo succesvolle Olympische Spelen in Londen lanceerde het Dressuurcomité een opzet voor de kwalificatieprocedure en het wedstrijdformat voor de Spelen van 2016. Deze onderwerpen zullen verder bediscussieerd gaan worden tijdens het tweede FEI Sports Forum dat in 2013 plaats vindt. Een definitief besluit hierover staat gepland voor de General Assembly van volgend jaar.

Jurysysteem/proeven/Pan Am Games
Het jurysysteem dat in 2011 werd geïntroduceerd en dat bestaat uit zeven juryleden op de belangrijkste wedstrijden en het geven van halve punten zal de komende maanden verder worden geëvalueerd.
Vanaf 1 januari zal een Kür-proef worden geïntroduceerd voor de U25 (onder de 25 jaar)- ruiters. De Olympische Grand Prix Special proef is vanaf 1 januari 2013 niet meer in gebruik.
Het niveau van de Pan American Games, waar tot heden op Lichte Tour niveau wordt gereden, zou omhoog mogen. In april 2013 wordt daarom een testwedstrijd georganiseerd in de VS met gemixte teams, bestaande uit Lichte Tour-combinaties en maximaal twee Grand Prix-combinaties. Over een dergelijke opzet in de toekomst zal tijdens de GA in 2013 worden besloten.

Deelnameverbod na niet-erkende wedstrijd
Het aantal wedstrijdseries per discipline en per categorie zal gelimiteerd worden, net als het aantal wedstrijden dat telt voor één serie.
Ruiters en officials is het niet langer toegestaan om zowel in erkende als in niet-erkende wedstrijden te acteren. Als een ruiter, paard of official deelneemt aan een niet-erkende wedstrijd is het deze persoon of paard voor een periode van zes maanden niet toegestaan om deel te nemen aan een erkende wedstrijd, nationaal of internationaal.
Een niet-erkende wedstrijd is een wedstrijd die niet op de FEI kalender staat en niet is goedgekeurd door een nationale federatie.

Tot slot ging de GA akkoord met het voorstel van het Springsportcomité om de snelheid van de wedstrijden op het EK in 2013 en de WEG in 2014 terug te brengen van 400m/min naar 375 m/min, vanwege de grootte van de wedstrijdarena’s.

Bron: Hoefslag

 

 

Reacties