Annechien ten Have KWPN vice-voorzitter af

Annechien ten Have KWPN vice-voorzitter af

0 2037
Knaap, ten Have
Annechien ten Have, hier rechts van Johan Knaap, legt haar functie neer als vice-voorzitter van het KWPN.

Annechien ten Have heeft haar functie van vice-voorzitter van het KWPN per direct neergelegd. Dat blijkt uit een brief die zij vandaag naar de Ledenraad heeft gestuurd. Zij voelt zich niet gehoord bij het huidige bestuur over de ontslagprocedures van de directeuren Nijhoff en Knaap.

Ten Have stoort zich bovendien aan het feit dat het KWPN-bestuur via de rechtszittingen betreffende het ontslag van de directeuren Nijhoff en Knaap openbaar heeft gemaakt dat zij als enige tegen het vertrek van directeur Fokkerij & Innovatie Johan Knaap had gestemd.

‘Dit door een interne email van mij (zonder mijn medeweten) met mijn minderheidsstandpunt bij de rechtsstukken te voegen, terwijl mij meerdere keren te verstaan is gegeven door mijn medebestuursleden hierover niet naar buiten te treden’, laat Ten Have via haar brief de Ledenraad weten.

Ten Have is als enige bestuurslid achter Knaap blijven staan toen hij aangaf aanwijzingen voor gebrek aan integriteit van de directeur Communicatie & Bedrijfsvoering, Emiel Nijhoff te hebben.

Onmiddellijk op non-actief

‘Er waren twee voorvallen waarop de directeur C&B met onmiddellijke ingang op non-actief gesteld kon worden’, schrijft Ten Have.

‘Ten eerste: eind mei bij de rapportage van de gedelegeerd bestuurder vernam het bestuur dat de kosten van het digitaal platform verdubbeld waren. Dit was niet door de directeur C&B gemeld aan het bestuur.

Voorts speelt de directeur C&B kat en muis binnen directie en met bestuur. Hiervan zijn verschillende voorbeelden. Eén ervan is hoe de penningmeester van JongKWPN aan het lijntje werd gehouden bij het verkrijgen van de toegang tot hun bankrekening. Waarbij de directeur C&B aan het bestuur een mail stuurt met de vraag wanneer wij de spelletjes van de directeur F&I gaan stoppen. Dit terwijl hijzelf niet in actie kwam. 

8000 onnodige incasso’s

Ten tweede: het bewust bruuskeren van leden door het verzenden van 8000 incasso’s via een incassobureau. Ook van facturen die nog maar 14 dagen oud waren. Gevolg veel onrust en boosheid onder de leden en bij de medewerkers op kantoor. Verder volgt er nog een rekening van € 85.000 van het incassobureau. 

Voorts maakte de directeur C&B kosten voor coaching (hij noemde dit zijn spindokter), die nooit aan het bestuur zijn gemeld, laat staan dat deze kosten binnen de door de ledenraad goedgekeurde begroting waren opgenomen’  

‘De klokkenluider wordt ontslagen’

Maar mismanagement wordt niet als reden van ontslag van Nijhoff genoemd, constateert Ten Have. En dat terwijl Knaap door het KWPN ‘ernstig verwijtbaar gedrag richting de mededirecteur’ wordt verweten. ‘Het aandragen van de aanwijzingen tot gebrek aan integriteit wordt hier afgestraft. De klokkenluider wordt ontslagen.’

‘Ik heb de voorzitter voorgesteld om samen naar de vertrouwenscommissie te gaan en de ontstane bestuurlijke situatie te bespreken. De voorzitter heeft hierop nooit geantwoord. De ledenraad is niet geïnformeerd over de bevindingen van de gedelegeerd bestuurder (Siem Korver, red).’  Volgens Ten Have kan de Ledenraad haar taak niet naar behoren uitvoeren, omdat het KWPN-bestuur de Ledenraad niet volledig heeft geïnformeerd.  

Ten Have maakt zich zorgen over de ontstane situatie bij het KWPN, schrijft ze. ‘De financiële gevolgen voor de vereniging hadden beperkt kunnen worden. Daarvoor heeft het bestuur niet gekozen.’

‘Ik moet een toelichting geven’

De reden dat ze nu haar functie neerlegt is dat zij geen gehoor vindt bij de huidige voorzitter Andries van Daalen. Ondanks meerdere verzoeken van de zijde van Ten Have om alle stukken te ontvangen die het KWPN en de tegenpartijen naar de rechtbank hebben gestuurd over het ontslag van Nijhoff en Knaap, heeft zij deze nooit ontvangen. ‘Ik ben niet ten volle betrokken geweest bij belangrijke bestuursbesluiten. Het publiekelijk maken van mijn minderheidsstandpunt, maakt dat ik een toelichting moet geven.’  

Minderheidsstandpunt nekt Ten Have

Het KWPN reageert op het vertrek van Ten Have op de eigen website dat de Fokkerijraad Rijpaard reeds het vertrouwen in Ten Have had opgezegd. ‘Aanleiding was haar functioneren als voorzitter van de Fokkerijraad en het minderheidsstandpunt dat mevrouw Ten Have Mellema binnen het KWPN-bestuur had ingenomen inzake het op non-actief zetten van directeur Johan Knaap. Mevrouw Ten Have Mellema is geïnformeerd over deze brief. Vandaag heeft zij laten weten met onmiddellijke ingang terug te treden als vicevoorzitter van het Algemeen Bestuur.’

 

Reacties