‘Vernatting natuurgebieden gevaar voor paarden’

‘Vernatting natuurgebieden gevaar voor paarden’

0 104

De vraag van professor dr. Marianne Sloet van Oldruitenborgh-Oosterbaan van de faculteit diergeneeskunde te Utrecht was een simpele: Komen de insecten die het voor mens en dier gevaarlijke West Nijl virus overbrengen en de insecten die de Afrikaanse Paardenpest overbrengen naar Nederland? Zij gaf zelf het antwoord: “Ja. De vraag is alleen: wanneer?”.

Dat deze insecten, die de gezondheid van mens en dier bedreigen, naar Nederland komen wordt mede in de hand gewerkt door de stijging van de temperatuur op aarde. Dat zij zich op termijn in Nederland kunnen vermenigvuldigen wordt mede voor een zeer belangrijk deel in de hand gewerkt door de steeds verder voortschrijdende vernatting van natuurgebieden in Nederland, en met name in Drenthe. In de vernatte gebieden vinden deze insecten niet alleen de ideale leefomgeving, maar ook de perfecte omstandigheden om zich te vermenigvuldigen.

Gevaren voor mens en dier

Het verhaal van professor dr. Marianne Sloet, dat zij hield op 23 april 2013 tijdens een meeting georganiseerd door het Hippisch Platform Drenthe, was voor dit samenwerkingsverband van de Drentse paardenhouderij reden een werkgroep in het leven te roepen die de problematiek van de vernatting van natuurgebieden voor de hippische sector met zich meebrengt wetenschappelijk is gaan onderzoeken. Een conclusie: de vernatting van natuurgebieden brengt ernstige gevaren voor mens en dier met zich mee.  Daarnaast is de hippische sector voor de provincie Drenthe een economische factor van belang en ook daaraan kan ernstige economische, maar ook emotionele schade worden toegebracht. Zo zullen stallen waar de Afrikaanse Paardenpest voorkomt volgens nu al opgemaakte wettelijke protocollen geruimd dienen te worden.

Op 27 januari aanstaande zal om 14:30 in de Sunrise Stables te Assen het rapport ‘Vernatting Natuurgebieden Drenthe’ nader worden toegelicht door de samenstellers tijdens een persconferentie voor genodigden.

Hippisch Platform Drenthe

Het Hippisch Platform Drenthe wordt gevormd door leden die op persoonlijke titel deel uitmaken van dit platform. Zij hebben allen een sterke binding met de hippische sector, maar hebben geen verantwoordingspicht naar hun achterban. Het Hippisch Platform Drenthe laat zich leiden door de twee doelstellingen. Ten eerste: het vergroten van de bekendheid van de provincie Drenthe als paardenprovincie. Ten tweede: belangenbehartiging. (foto: Remco Veurink)

Bron: persbericht.

Reacties