Verkoop maneges in de lift

Verkoop maneges in de lift

0 71

Het begin van 2014 heeft zich gekenmerkt door beperkte vraag naar agrarische bedrijven in combinatie met beperkt aanbod. Het aanbod is het afgelopen halfjaar in alle agrarische sectoren afgenomen, vooral omdat er weinig objecten in verkoop worden gezet.  In sectoren waarin goede rendementen worden behaald is de stemming redelijk positief. Dit blijkt uit de cijfers over het eerste halfjaar van 2014, die de NVM-vakgroep Agrarisch & Landelijk Vastgoed (A&LV) vandaag presenteert. Volgens A&LV wordt de waarde van vastgoed op dit moment voor een groot deel bepaald door het productrendement.

Het afgelopen halfjaar is gebleken dat kopers van grond met opstallen vaak vooral geïnteresseerd zijn in de grond. Alleen als stallen en schuren van goede kwaliteit zijn en niet al te oud, worden deze ten volle benut. Mede door bovengenoemde ontwikkeling komen er meer schuren en stallen leeg te staan.  De NVM ziet een markt voor een deel van deze Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB), mits de procedures minder stringent en minder lang duren. Voor een ander deel van de VAB ziet de NVM geen andere oplossing dan sloop. Er zou een regeling in het leven geroepen moeten/kunnen worden om het slopen te stimuleren in ruil voor het elders terugbouwen. “De markt vraagt om meer flexibiliteit en minder tijdrovende procedures”, benadrukt Arjan van der Waaij, voorzitter van de NVM-vakgroep.

Paardensector

De paardensector heeft ook al geruime tijd last van de economische malaise. De export van goede paarden trekt weer aan. Het een en ander heeft invloed op de verkoopbaarheid van de paardenbedrijven. Er worden nog steeds bedrijven verkocht, ongeveer evenveel als het eerste halfjaar van 2013. Kopers die over voldoende eigen vermogen beschikken en buitenlandse partijen die een uitvalsbasis zoeken in paardenland Nederland, behoren veelal tot de kopers. Belangrijker worden de efficiëntie van werken en bedrijven met een ruime diervriendelijke inrichting. Manegebedrijven waar een goed rendement te behalen valt en gelegen in of nabij een groot verzorgingsgebied, kunnen zich steeds meer verheugen op goede belangstelling. Vaker dan in 2013 komt een transactie tot stand. De financierbaarheid is wel steeds een punt van aandacht. Zonder voldoende  eigen middelen is kopen bijna niet mogelijk.

Hoefslag/Persbericht NVM

Reacties