Aandacht voor veiligheid in het verkeer voor ruiters en menners

Aandacht voor veiligheid in het verkeer voor ruiters en menners

0 2055

De KNHS en de ANWB lanceerden gisteren gezamenlijk een enquête over verkeersveiligheid voor paardensporters. Iedereen die weleens op de openbare weg rijdt of ment wordt uitgenodigd om zijn ervaringen te delen. Het gaat om maximaal 19 vragen en het duurt ongeveer 10 minuten.

Vul hier de enquête in.

Met de enquête willen beide organisaties in kaart brengen hoe ruiters en menners verkeersveiligheid ervaren, welke problemen zij tegenkomen en in hoeverre dit het gevoel van veiligheid op de openbare weg beïnvloedt. De resultaten worden te zijner tijd op website van de KNHS gepubliceerd.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

Reacties