Therapie met paarden blijkt effectief tegen pesten

Therapie met paarden blijkt effectief tegen pesten

0 3812
pony algemeen oog

Een Britse pilot studie over de inzet van paarden bij pestende jongeren blijkt positief uit te pakken. Bij maar liefst tweederde van de jongeren bleek een verandering in karakter plaats te vinden. Dr. Andreas Liefooghe is gespecialiseerd in therapie met paarden en werkte met kinderen die problemen vertonen met samenwerken en vriendschappen onderhouden. Tijdens iedere sessie werden 60 kinderen onderverdeeld in groepen. Zij kregen een stel taken, waarbij er als team moest worden samengewerkt om een kudde paarden langs diverse obstakels te manouvreren. Na het onderzoek bleek het pestgedrag bij 66% van de jongeren sterk verminderd. Ook omstanders in de groepen ondernamen actie om perstgedrag van derden tegen te gaan.

Volgens Dr. Liefooghe is de studie er niet op gericht om pestkoppen te identificeren, maar om groepen pestende jongeren in te laten dat hun gedrag verkeerd is. Voor de meeste deelnemers was het werken met paarden compleet nieuws. In één geval had een kind wel ervaring met paarden, maar de rest van de groep besloot zijn ervaring te negeren. ‘Dit kind had zijn groepsgenoten van veel informatie kunnen voorzien, maar niemand luisterde. Uiteindelijk bewees hij dat hij over leiderschap beschikte en de groep accepteerde zijn plan van aanpak.’ De meeste therapiepaarden waren Shires met ervaring in therapiesessies.

Bron: Hoefslag/Horseandhound

Foto: Remco Veurink

Reacties