Tel de boerenzwaluw

Tel de boerenzwaluw

0 18

Zoals je misschien weet bouwen boerenzwaluwen hun nesten vooral in stallen. Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland vragen je daarom om nesten van boerenzwaluwen in jouw stal door te geven via www.sovon.nl/publiekstellingboerenzwaluw. Dat kan tussen 20 mei en 15 juni (eerste broedperiode) en tussen 5 en 25 juli (tweede broedperiode).

Elk jaar vliegen miljoenen boerenzwaluwen van Europa naar Afrika en terug. Speciaal onderzoek met geolocators leverde enorme verrassingen en nieuwe inzichten op. Zo kon de trekroute, overwinteringsplaats en reisduur worden bepaald. In 2012 zag het er voor de boerenzwaluw helaas minder rooskleurig uit dan in 2011. Boerenzwaluwen kwamen laat en verspreid aan, er was een lager aantal broedparen en ook was het broedsucces matig. Het aantal uitgevlogen jongen was over het algemeen aan de lage kant. Boerenzwaluwen hebben gemiddeld 6,8 uitgevlogen jongen nodig om de populatie stabiel te houden en dat is niet in elke regio in Nederland gehaald. Ook in 2013 komen veel paren laat aan. Het is dus de vraag of het benodigde aantal jongen per paar dit jaar wordt gehaald. Door mee te werken aan de publiekstelling help je mee om ook dit jaar inzicht te krijgen in het wel en wee van de boerenzwaluw.

Ben je geïnteresseerd in de resultaten uit de publiekstellingen en het onderzoek met de geolocators, dan kun je de de flyer downloaden.

Hoefslag/KNHS, met een foto van de boerenzwaluw

Reacties