Stands per 1 januari 2017 verboden

Stands per 1 januari 2017 verboden

0 1495
paard algemeen hoofd

De FNRS heeft in 2011 de Gids voor Goede Praktijken ondertekend. Hierin staat aangegeven wat nodig is om het welzijn en de gezondheid van de paarden te borgen. In de 12 richtlijnen die zijn opgenomen worden de 5 vrijheden van een paard gedefinieerd.
Per 1 januari 2017 worden stands, waarin paarden permanent worden aangebonden verboden. Paarden die voor korte tijd worden aangebonden met als doel hoefverzorging, het verrichten van medische handelingen of tijdens pauze bij (buiten)ritten en evenementen/wedstrijden worden in het voorgaande niet meegenomen.

Wat houdt dit in voor bedrijven waar stands nog aanwezig zijn? De FNRS wil de stands gefaseerd terug dringen in het sterrensysteem. Vijfsterren bedrijven mogen al sinds 1 januari 2010 geen stands meer gebruiken. Vier en drie sterrenbedrijven mogen per 1 januari 2016 geen stands meer op het bedrijf hebben. Voor de overige bedrijven geldt de datum van 1 januari 2017.

De Gids voor Goede Praktijken.

Bron: FNRS

Vergelijkbare artikelen

Reacties