Staatsbosbeheer gaat ruiters vrije toegang verlenen in Drenthe

Staatsbosbeheer gaat ruiters vrije toegang verlenen in Drenthe

0 146

 De Vereniging Paardentoerisme Drenthe (VPD) neemt kennis van het voorstel van Staatsbosbeheer om ruiters en menners vrije toegang te verlenen op wegen en paden in de meeste bossen van de provincie. Het met edele viervoeters rijden op gemarkeerde fiets- en wandelpaden is hierbij niet toegestaan. Ook half verharde bospaden zijn niet bedoeld voor ruiters en menners.

Op veel plaatsen in Drentse bossen komen de huidige vaste routes te vervallen. Recreatieve paardensporters mogen daar straks hun eigen paden kiezen en rijden waar ze willen. Alleen als de groep groter is dan 7 combinaties, is het verplicht op ruiterpaden of vaste routes te rijden. Hierover en over het onderhoud en beheer ervan is Staatbosbeheer voornemens overleg te gaan voeren met organisatoren van grotere groepstochten.

Besparing in onderhoudskosten

Met het opheffen van vaste ruiter- en menroutes bespaart Staatsbosbeheer in de onderhoudskosten. Mogelijk stimuleert dit het paardentoerisme in Drenthe. Het is tevens een soort proefproject dat later ook in de rest van het land kan worden toegepast. Omdat nogal wat bestaande parkeerplaatsen verdwijnen, zullen gasten met een paardentrailer vaker gebruikmaken van maneges, horecabedrijven of locaties voor verblijfsrecreatie. Dit zijn straks de vertrekpunten voor bosritten te paard of met een rijtuig.

Staatsbosbeheer heeft het wijzigingsvoorstel besproken met een werkgroep die bestaat uit vertegenwoordigers van Hippisch Platform Drenthe. Drie VPD-leden doen hieraan mee.

Gesprekken

De gesprekken over de verdere uitwerking en het onderhoud zijn nog gaande. Hierbij zijn ook de boswachters betrokken van de acht regio’s waarin Staatsbosbeheer de provincie Drenthe heeft ingedeeld. Paardenbedrijven die bostochten organiseren krijgen het advies om contact op te nemen met de lokale boswachter om afspraken te maken over het onderhoud en beheer van het gebied.

Het uiteindelijke doel is om circa 80% van de bossen routevrij te maken.

Bron: Persbericht/Hoefslag

Foto: Remco Veurink

Reacties