Situatie Dales Pony nu ook ‘kritiek’

Situatie Dales Pony nu ook ‘kritiek’

0 255

De Dales Pony is op de lijst van het Britain’s Rare Breeds Survival Trust verplaatst naar de categorie ‘kritisch’. Na een evaluatie van zeldzame rassen bleek dat het aantal vrouwelijke dieren -uitgangspunt voor de lijst- veel minder dan 300 bedraagt. De Dales Pony komt daarmee samen met de Cleveland Bay, de Hackney, de Suffolk Punch en de Eriskay Pony bij de rassen terecht die het meest zeldzaam zijn.

De Trust ondervond dat het aantal merries bij de Eriskay en de Hackney net als bij de Dales met meer dan vijf procent afgenomen was. Het aantal Cleveland Bay- en Suffolk-merries is wel gestegen, maar ook dit ras blijft op de kritische lijst.
De Exmoor Pony is ondergebracht in de categorie 2, wat inhoudt dat dit een bedreigd ras is met tussen de 300 en 500 fokmerries. De Trust maakt wel een kanttekening wat betreft de inteelt en een toch wel dalend aantal van meer dan vijf procent aan fokmerries. De Dartmoor Pony is ook in de categorie 2 opgenomen. Het aantal merries is gedaald tot onder de 500.

De Clydesdale heeft het stempel ‘kwetsbaar’, met tussen de 500 en 900 merries. Drie rassen zijn ‘risicovol’: de Fell Pony, de Highland Pony en de Shire. Hun aantal merries daalde of bleef stabiel (Shire). Van de New Forest Pony zijn er nog 1500-3000 merries; ook het aantal Forest-dames vermindert.

Meer dan veertig jaar zet de Breeding Trust zich in om inheemse rassen te behouden en sinds 1973 is er geen enkel ras verloren gegaan. Toch is er geen reden om achterover te leunen, aldus directeur Tom Beeston. ‘De lijst van 2014 kan als een wake up-call beschouwd worden. Er is nog steeds veel werk te verrichten. Economische factoren houden het aantal dekkingen laag’, is hij van mening.

Bekijk de RBST Rare Breeds Watchlist 2015.

Horsetalk/Hoefslag

(Foto: theultimatehorse.blogspot.com)

Reacties