KNHS-gedragscode: ‘Voorlopig niks tekenen’

KNHS-gedragscode: ‘Voorlopig niks tekenen’

0 1039

Eind februari ontvingen KNHS-juryleden een brief van de KNHS waarin hen gevraagd werd een gedragscode te ondertekenen. Wie niet tekende, zou niet meer mogen jureren. Individuele juryleden en de Stichting Hippische Juryleden (SHI) reageerden verontwaardigd: was dit geen vergaande vorm van het ontnemen van de grondwettelijk vastgelegde vrijheid van meningsuiting? De SHI is op 27 juni in gesprek gegaan met de KNHS en nu buigt het KNHS bestuur zich op 25 juli nogmaals over de Gedragscode zoals die in februari dit jaar bekend gemaakt is. Tijdens deze bespreking zal nogmaals de gedragscode (versie februari 2016) bestudeerd worden, met inachtneming van de Grondwet en de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast wordt besproken of de verplichte ondertekening en eventuele sancties opgeschort kunnen worden totdat de Gedragscode aan de grondwet is aangepast. Tenslotte zal de KNHS zich buigen over de vraag hoe een individueel lid een besluit van de Ledenraad kan laten wijzigen (naar aanleiding van artikel 26 ‘Nietigheid en vernietigbaarheid van besluiten’ in de KNHS-statuten)

Directeur Sport Binnenmars heeft de SHI toegezegd om te zorgen voor een terugkoppeling.

Volgens SHI-woordvoerster Hanneke Hegeman bestaat de indruk dat de leden van het KNHS-hoofdbestuur nu toch beseffen dat zij zich met deze Gedragscode (editie februari 2016) niet houden aan de Grondwet en ook niet aan de eigen statuten (artikel 26, lid 1 en artikel 9, lid 6). ‘Dit nieuwe besef is een positieve ontwikkeling’, zo stelt zij. ‘Wij adviseren de officials die de Gedragscode niet hebben ondertekend dit in afwachting van genoemde ontwikkelingen ook niet te doen. Officials die wel onder protest hebben getekend kunnen hun akkoord alsnog intrekken.’

De KNHS heeft laten weten dat er tussentijds mogelijk toch nog een verzoek uitgaat naar de officials om alsnog te tekenen. De SHI hoopt dat de KNHS dit niet zal doen.

Persbericht SHI/Hoefslag

Foto: DigiShots

Vergelijkbare artikelen

Reacties