Sectorraad Paarden bij Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

Sectorraad Paarden bij Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren

0 193

 

Voor de Sectorraad Paarden is welzijn van paarden één van de belangrijke prioriteiten. Verminderde zorg voor paarden is ongewenst en moet zo veel mogelijk voorkomen worden. De SRP heeft zich dan ook vanaf vandaag, door ondertekening van het afsprakenkader, aangesloten bij het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren.

Melding door erfbetreders

Dat betekent dat de Sectorraad Paarden haar verantwoordelijkheid wil nemen als er schrijnende gevallen van dierverwaarlozing worden geconstateerd door erfbetreders (dierenartsen, hoefsmeden, fysiotherapeuten, voerleveranciers, etc.). Deze groep kan nu een melding doen wanneer zij dierverwaarlozing constateren op een bedrijf waar paarden beroepsmatig gehouden worden, meldt SRP vandaag in een persbericht.

Hulp voor vee- en paardenhouders

Het onafhankelijke Vertrouwensloket wil preventie en tijdige signalering van verminderde dierzorg en verwaarlozing van dieren die gehouden worden op een landbouwbedrijf. Hoewel Nederland er qua diergezondheid en dierenwelzijn in vergelijking tot andere landen goed voor staat, heeft de landbouwsector in 2002 zelf het Vertrouwensloket opgezet. Het loket is opgezet om veehouders, maar ook bedrijfsmatige paardenhouders, in nood te helpen waardoor het aantal gevallen van verminderde dierzorg wordt beperkt en om vragen hierover te beantwoorden.

Vroegtijdig signaleren

Het vroegtijdig signaleren van verminderde zorg is belangrijk, omdat daardoor vaak schrijnende situaties voor mens en dier voorkomen kunnen worden. De erfbetreders spelen hierin een belangrijke rol. Zij komen veelvuldig bij bedrijven op het erf en kunnen tijdig signalen waarnemen en actie ondernemen waardoor de desbetreffende ondernemer hulp krijgt aangeboden om de problemen (vaak van persoonlijke aard) op te lossen.

Hier kun je meer informatie vinden over het Vertrouwensloket.

Bron: KNHS

Foto: Remco Veurink

Vergelijkbare artikelen

Reacties