Sectorraad: BTW-tarieven paardensector

Sectorraad: BTW-tarieven paardensector

0 119

Na gesprekken tussen de Sectorraad Paarden (SRP) en het Ministerie van Financiën over de BTW-tarieven voor de paardensector is er nu duidelijkheid over de toepassing van het verlaagde BTW-tarief (6%) bij:
– de levering van dekhengsten en fokmerries, ook als ze mede voor de sport worden gebruikt;
– de opfokdiensten en africhting.
Het is -nog- niet helemaal zoals de SRP het graag in het belang van de sector zou willen, maar er is wel weer een stap gezet.

Het besluit houdt het volgende in:

Levering van dekhengsten en fokmerries

Indien een dekhengst of fokmerrie uitsluitend bestemd is voor gebruik in de fokkerij, geldt bij de levering (verkoop) het 6%-tarief.

In veel gevallen wordt een dekhengst of fokmerrie ook ingezet voor de sport. Het was dan in de praktijk onduidelijk welk BTW-tarief dan bij een verkoop gold. Op initiatief van de SRP geeft de Staatsecretaris nu duidelijkheid:
-voor dekhengsten die ook worden gebruikt in de sport mag de verkoopprijs gesplitst worden in 75% belast tegen het 6%-tarief en 25% belast tegen het 21%-tarief;
-voor fokmerries die ook worden gebruikt in de sport mag de verkoopprijs gesplitst worden in 50% belast tegen het 6%-tarief en 50% belast tegen het 21%-tarief;
-indien een ondernemer van mening is dat een hiervan afwijkende verdeling beter recht doet aan de feitelijke situatie, dan kan dat maar dan moet hij dat wel aannemelijk kunnen maken.

Opfokdiensten en africhten

De ‘oude’ regeling voor opfokdiensten en africhting blijft in stand. Het 6%-tarief geldt voor:
– de zuivere opfok. Deze diensten zijn gericht op het laten opgroeien van het jonge paard tot een jong volwassen paard. Het paard wordt verzorgd en sociaal en handelbaar gemaakt, zonder dat er verdere prestaties van het paard verwacht worden.
– de africhting. Deze diensten zijn gericht op het (verder) socialiseren van het paard, het zadelmak maken en het zodanig africhten dat het geschikt is voor gebruiksdoeleinden als rij- of menpaard. Voor de africhting geldt een maximale termijn van 6 maanden (tenzij een langere termijn kan worden aangetoond). De africhting eindigt in ieder geval zodra er een startpas voor het paard wordt aangevraagd dan wel aan het einde van het vijfde levensjaar van het paard.

Voor het trainen van een paard tot dressuur- of springpaard op B of ander niveau geldt volgens de Staatssecretaris niet het 6%-tarief maar het 21%-tarief.

Sectorraad Paarden/Hoefslag

(Foto: Remco Veurink)

 

Reacties