Scoresysteem voor ernstig zieke veulens

Scoresysteem voor ernstig zieke veulens

0 48
veulen, veulentje

Onderzoekers hebben een scoresysteem ontwikkeld om de overlevingskansen van zieke veulens te bepalen. De Amerikaanse onderzoekers zijn van mening dat het medisch management van zeer zieke veulens erg duur is en daarom een puntentellend systeem van pas komt bij het maken van een beslissing over het leven van een dier. De kansberekening is gebaseerd op de data van 339 veulens die allen minder dan vier dagen oud waren en leden aan onder andere een navelstrengbreuk, longontsteking, koliek, misvormingen van de benen, een gescheurde blaas en andere verwondingen. Het scorebord telde van 0 (minder dan 3% overlevingskans) tot 7 (97% overlevingskans). De zuiverheid van de score werd bevestigd door het systeem op 283 andere veulens te gebruiken die bij dezelfde drie klinieken binnen kwamen. De factor die het meest verantwoordelijk bleek voor een slechte prognose was kou. Er bleek een sterke overeenkomst tussen koude extremiteiten en een grote kans op sterven. Andere factoren waren witte bloedcellen, glucoseconcentraties in het bloed, het immunoglobuline G niveau, of het veulen prematuur (na minder dan 320 dagen) werd geboren en of het veulen twee of meer infectiehaarden droeg.

In 91% van de veulens die het overleefden voorspelde het systeem juist, evenals 86% bij het voorspellen van overlijden. ‘Het behandelen van ernstig zieke veulens is uitdagend, intensief en duur,’ aldus het onderzoeksteam. ‘De grootste redenen om een veulen te euthanaseren zijn geringe overlevingskansen, het vooruitzicht dat het dier in de toekomst niet geschikt is voor het doel van de eigenaar, en financiën. Deze tool is een objectieve manier om de kansen van het veulen in te schatten. Het mag echter geen klinisch oordeel vellen en niet als enige middel worden gebruikt om een beslissing om leven of dood te maken. Uiteindelijk moet de behandelend veterinair in samenspraak met de eigenaren de knoop doorhakken. Dit middel is slechts een steuntje in de rug.’

Lees hier het complete onderzoek.

Reacties