Paardenpaspoort in Tweede Kamer

Paardenpaspoort in Tweede Kamer

0 60

Staatssecretaris Dijksma (EZ) gaf gisteren per brief een update aan de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken ten aanzien van het paardenpaspoort. Ook reageert zij op een artikel van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over illegale import en export van paarden.

Er komt meer controle over de import en export van paarden, omdat in de centrale database voor paarden niet alleen het chipnummer komt te staan, maar ook gegevens over de uiteindelijke bestemming van het paard. Daartoe zal de database verder uitgebreid. Er komt ruimte voor gegevens waaruit blijkt of een paard voor humane consumptie geschikt is. De NVWA is recent over gegaan op het Europese TRACES systeem, waardoor verplaatsingen van goederen en dieren tussen de lidstaten elektronisch kan worden vastgelegd.

De behandelingen met diergeneesmiddelen zal niet alleen in het paspoort worden geregistreerd. Ook in de centrale databank moet komen te staan dat het paard in die gevallen niet meer mag worden aangeboden voor humane consumptie. Eveneens worden er eisen gesteld aan de uitgifte van paardenpaspoorten en de registratie van de paarden bij verplaatsingen tussen de verschillende lidstaten en naar derde landen.

Op Europees niveau is een nieuwe verordening tot stand gekomen die op 1 januari 2016 in werking treedt. Belangrijke verbeteringen zijn het fraudebestendig maken van het paspoort en de verplichting voor de lidstaten om een centrale databank voor paarden in te richten. Na de paardenvleesaffaire controleert de NVWA veel strikter op een eventuele fraude met paardenpaspoorten.

Lees de gehele brief van Dijksma.

Levende Have/Hoefslag

(Foto: World Horse Welfare)

Reacties