Paardenmest houdt je warm!

Paardenmest houdt je warm!

0 163

De Finse regering wil paardenmest gebruiken om huizen te verwarmen. Voor de komende regeringsperiode is duurzame energie een van de speerpunten, waarbij paardenmest een rol speelt als warmtebron voor huishoudens.

De inschatting is dat de energie van een jaarlijkse hoeveelheid mest van drie paarden een gezinswoning kan verwarmen. Dit idee kan ook de oplossing zijn voor het groeiende probleem om de paardenmest, vermengd met houtkrullen, op een milieuvriendelijke manier te verwerken. Paardenmest als meststof voor het vruchtbaar(der) maken van landbouwgrond is niet meer in trek, omdat in paardenmest ook ongewenste stoffen kunnen voorkomen, die niet in het grondwater terecht mogen komen.

De ontwikkelaars van het plan zien ook mogelijkheden om de technologie in te zetten in andere landen. In Europa leven ruim 7 miljoen paarden en ook in andere landen worden manieren gezocht om de mest op een milieuvriendelijke manier te verwerken.

Finland ziet ook mogelijkheden om de ‘paardenmestplannen’ uit te breiden in het buitenland. Europa heeft immers bijna zeven miljoen paarden!

Horsetalk/Hoefslag

Reacties