Eyes On Animals kan zich vinden in stap Dierenbescherming *rectificatie*

Eyes On Animals kan zich vinden in stap Dierenbescherming *rectificatie*

0 1122
paardenmarkt

Gisteren wekten we foutief de indruk dat Eyes on Animals een ander geluid laat horen dan de Dierenbescherming als het gaat om het welzijn op de paardenmarkten en dat EoA zich niet zou kunnen vinden in de stap van haar collega-organisatie om uit het Protocol Welzijn Paardenmarkten te stappen. Ingrid Ramaan van EoA zegt erover: ‘Eyes on Animals begrijpt heel erg goed dat de Dierenbescherming uit het Protocol Welzijn Paardenmarkten stapt. De vooruitgang in dierenwelzijn is na vijf jaar overleggen met paardenmarkten nog steeds minimaal te noemen; de paardenmarkten leven deze eigen Protocol-regels immers slechts ten dele na, constateert ook Eyes on Animals tijdens haar inspecties. Onze belangrijkste aanbevelingen voor paardenwelzijn, waaronder verkorting van de marktduur tot 8 uur, worden ook niet overgenomen. Er is zeker vooruitgang geboekt. Vijf jaar geleden toen Eyes on Animals begon met onze paardenmarktinspecties was het volstrekt normaal om Shetlanders massaal aan hun staarten voort te slepen en er is nu tenminste één, en niet vijf zoals ‘Hedel’ beweert, dierenarts al vanaf de eerste aanvoer ’s nachts aanwezig. Ook is er meer water en hooi aanwezig. Vorig jaar was de de marktmeester van Hedel voor het eerst na jarenlang aandringen moedig genoeg om de Protocol-regel uit te voeren en ons toe te staan te proberen eigenaars van paarden met gecouopeerde staarten te weren.
‘Eyes on Animals is evenals de Dierenbescherming, géén voorstander van de paardenmarkten in de huidige ‘folkloristische’ vorm, inclusief kermis en tienduizenden dagjesmensen. De Nederlandse paardenmarkten zoals die er nu zijn, zijn een stressvolle uitputtingsslag voor paarden. Daarom blijft Eyes on Animals ook hameren op verkorting van de marktduur. Als er paarden op enige grotere schaal verhandeld moeten worden, dan zou dat moeten gebeuren op een speciaal voor paarden ingerichte locatie waar strenge controle is op welzijn en waaraan alle wettelijke eisen wordt voldaan.

Tot slot geeft Ramaan aan dat het zeker niet zo is dat EoA zomaar tevreden is over de bezochte paardenmarkt in Elst. Er werden diverse positieve (verbeter)punten geconstateerd zoals de organisatie ook meldt op haar website, echter met een maar, aldus Ramaan: ‘Het bezoek aan deze paardenmarkt betrof géén volledige, officiële inspectie en wij hebben absoluut niet kunnen constateren dat ‘alles naar tevredenheid’ was. We konden slechts kort aanwezig zijn en hebben de omstandigheden aan het begin van de markt niet kunnen zien. Dus wij trekken geen officiële conclusie dat alles de gehele marktduur in orde was. Daarom hebben wij ook géén officieel inspectierapport opgemaakt zoals wij normaal gesproken zouden doen bij een inspectie.’

Reactie Paardenmarkt Hedel

Een van de grootste paardenmarkten van Nederland, de Hedelse Paardenmarkt, kon minder begrip opbrengen voor het besluit van de Dierenbescherming. De welzijnsorganisatie liet gisteren weten dat zij pleiten voor een verbod op paardenmarkten.

“We betreuren het als paardenmarkten dat de Dierenbescherming uit het Protocol Welzijn Paardenmarkten is gestapt.

Dierenwelzijn staat bij ons ieder jaar bovenaan de agenda, door overleg met de verschillende dierwelzijnsorganisaties hebben we op dit gebied veel bereikt. Zoals:

  • Inzet dierenartsen; de organisatie heeft 5 dierenartsen aangesteld op de markt. Indien er een ziek paard wordt aangetroffen, is er een opvangvoorziening direct naast de markt. Ook de NVWA houdt toezicht met verschillende artsen en controleurs.
  • 12 hooi- en waterpunten voor alle dieren op de markt.
  • Uitbreiding van het marktterrein, zodat paarden voldoende plaats hebben en niet verdrukt worden.
  • Aanbindtouwen op verschillende hoogtes, zodat zowel grote als kleine dieren comfortabel kunnen staan.
  • Volume kermisgeluid tijdens paardenmarkt lager, zodat de dieren hier niet van kunnen schrikken.
  • Extra aandacht dierenwelzijn door BOA’s, politie en organisatie.

Ook dit jaar zijn er nieuwe maatregelen doorgevoerd, zoals verplichte regendekjes voor ezels bij slecht weer. Om deze regel te handhaven hebben we gezamenlijk regendekens aangeschaft en geven we deze gratis in bruikleen. Daarnaast hebben we onze medewerkers bij de ingang van de markt dit jaar een extra dierwelzijnsinstructie gegeven.

Naast het feit dat we de beslissing van de Dierenbescherming betreuren, verbaast deze ons niet. Al tijdens de gezamenlijke overleggen liet de Dierenbescherming ons duidelijk weten dat “Afschaffen van de paardenmarkten” hun ultieme doel is. Het doel van ons als paardenmarkten is om een paardenmarkt te organiseren met oog voor mens, dier en milieu, niet om onze markten te beëindigen. Onze markten zijn niet louter volksvertier, maar hebben een belangrijke economische functie. Paardenhandel en transport vindt hier op een gecontroleerde manier plaats, zodat dit zich niet aan toezicht onttrekt.

De afgelopen jaren zien we dat niet alleen bij ons als organisatie, maar ook bij handelaren en bezoekers dierenwelzijn er echt toe doet. In samenwerking met de NVWA, Eyes on Animals en de brancheorganisaties voeren we doorlopend aanpassingen door om de omstandigheden voor de dieren zowel op de markten als tijdens transport te verbeteren. Wij blijven ons hier als paardenmarkten voor inzetten en blijven hierover graag in gesprek met alle betrokken partijen, dus ook de Dierenbescherming.”

Foto: Jessica Pijlman

Bron: Paardenmarkt / Eyes on Animals / Hoefslag

Vergelijkbare artikelen

Reacties