Oostvaardersplassen: Rechter moet kiezen tussen paarden vangen of ganzen laten grazen

Oostvaardersplassen: Rechter moet kiezen tussen paarden vangen of ganzen laten grazen

0 1319
St. Cynthia en Annemieke Oostvaardersplassen

De rechtbank in Utrecht beslist volgende week vrijdag of Staatsbosbeheer mag doorgaan met de aanleg van een vangkraal voor konikpaarden in de Oostvaardersplassen. Dierbaar Flevoland had protest aangetekend, waarna de werkzaamheden werden gestaakt.

Vangkraal in de Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer begon vorige week met het plaatsen van een vangkraal in de Oostvaardersplassen. Daarin moeten konikpaarden gevangen worden, zodat ze kunnen worden overgeplaatst naar andere gebieden. Dit is nodig om de populatie in evenwicht te kunnen houden. Maar de dierenbeschermers vinden dat de effecten van de werkzaamheden en de vangweide en -kraal onvoldoende zijn onderzocht. Zij vrezen permanente schade. Volgens Staatsbosbeheer heeft het werk geen gevolgen voor de ecologie.

‘Ganzen zijn opportunisten’

Staatsbosbeheer wil onder meer hekken plaatsen, rasters aanleggen en nieuwe bosschages planten. Al die extra werkzaamheden verstoren ganzen in hun foerageergebieden, stelt Dierbaar Flevoland, die ook tegen de vangweide en -kraal zelf is. Vogels zouden vertrekken en niet meer terugkomen en het effect zou onomkeerbaar zijn. Staatsbosbeheer bestrijdt dat. De werkzaamheden zijn binnen afzienbare tijd klaar en het gaat om een locatie waar weinig vogels zitten. ‘Ganzen zijn opportunisten. Zij komen wel terug. Ze kennen het gebied. Verder zijn ze gewend aan de paarden. Als de vogels het te druk vinden, gaan ze wel ergens anders naartoe’, concludeert een ecoloog van Staatsbosbeheer.

Te hard van stapel

In de rechtbank in Utrecht kwamen de dierenbeschermers, de gemeente Lelystad, provincie Flevoland en Staatsbosbeheer samen om de kwestie te bespreken. Dierbaar Flevoland vindt dat de opponenten veel te hard van stapel lopen. De andere partijen benadrukken juist het spoedeisende belang omdat de vangkraal een radertje is van het grotere geheel.

Bron: Algemeen Dagblad

Foto: St. Cynthia en Annemieke

Reacties