Onderzoek naar paspoorten

Onderzoek naar paspoorten

0 18

De regelgeving omtrent (de uitgifte van) paardenpaspoorten in Groot-Brittannië moet simpeler, zo blijkt uit een branchebreed onderzoek.

Hoewel de bijna 3000 paardeneigenaren, 100 lokale agentschappen, 600 paardenklinieken, 54 paspoort organisaties (PIO’s) en twee slachthuizen begrijpen dat er nu eenmaal regels moeten zijn, vinden ze dat die nu teveel rompslomp geeft. Ronduit schokkend is de uitkomst dat eigenlijk niemand de regels helemaal begrijpt, zelfs niet als iemand zelf verantwoordelijk is voor de naleving ervan. Welk paard heeft welk type paspoort nodig, wie kan daar voor zorgen, wanneer moet het aangepast worden? Ook bij de instanties die paspoorten uitgeven zelf is de kennis van de regels ontoereikend. Verder blijken de regels niet goed nageleefd en toegepast te worden, wat logisch is als je ze niet snapt.

Roly Owers van World Horse Welfare: ‘De resultaten van het onderzoek wijzen uit waar behoefte aan is: een simpel systeem om paarden te kunnen identificeren dat gemakkelijk te begrijpen is en waarin het publiek vertrouwen heeft. Dat is alleen mogelijk door een wereldwijde chip en één enkele centrale database, plus de bijbehorende opleiding en communicatie over verantwoordelijkheid ten opzichte van onze paarden en de veiligheid van de voedselketen.’ Het moet worden voorkomen dat paardenvlees stoffen bevat die gevaar kunnen op leveren voor de volksgezondheid.

De Europese Commissie heeft vorige maand een Vijf Punten Plan gepubliceerd dat de regelgeving en paspoortuitgifte moet versimpelen, zoals één centrale database en één uitgiftepunt. Een stuurgroep die bestaat uit leden uit de paardensector moet onderzoeken hoe het systeem kan worden verbeterd op de korte en op de lange termijn. De knelpunten moeten nog beter in kaart gebracht worden en dat moet leiden tot versimpeling van en daardoor meer vertrouwen in de regels. Dat er een nieuwe regelgeving nodig is, is zeker, nu moeten we de uitvoering daarvan opnemen, in samenwerking met alle betrokkenen, inclusief de stamboeken,’ aldus de woordvoerders van World Horse Welfare en de Equine Sector Council.

In Nederland geven de stamboeken die zijn goedgekeurd door het Productschap voor Vee en Vlees (PVV) paspoorten uit. Er is dus op dit moment geen nationale database. Als een dergelijke maatregel doorgaat, heeft dat voor ons land nogal wat organisatorische gevolgen, red.

Persbericht en foto: World Horse Welfare

www.worldhorsewelfare.org

Vergelijkbare artikelen

Reacties