Onderzoek naar overgang krachtvoer naar weiland

Onderzoek naar overgang krachtvoer naar weiland

0 55

De bacteriepopulatie van paarden op commercieel krachtvoer verandert drastisch wanneer zij alleen nog weidegras krijgen. Dit wijst onderzoek uit. Darmbacteriën bij paarden zijn gevoelig voor veranderingen in de darmomgeving. Bij abrupte wijzigingen in het diëet, zoals een directe overgang van stal naar land, kan daarom voor koliek en hoefbevangenheid zorgen.

De onderzoekers onderzochten deze voedingsovergang van stal naar weiland over de periode van drie weken. Zes jaarling volbloedveulens werden op een krachtvoerdieet van DiberSure gezet. Het voer bestond uit 65% lucerne, 35% gebroken mais en een vitamine en mineralenmix. Zes andere veulens werden buiten gezet en kregen enkel gras te eten. Na deze weken werden mestmonsters van alle twaalf paarden verzameld, waarna de zes paarden op het krachtvoerdieet in een weiland werden gezet. Opnieuw werd na drie weken mestonderzoek verricht.

Na een dag of vier veranderde de bacteriële samenstelling bij de paarden op krachtvoer tot redelijke gelijkenis als de paarden op het weiland. De populatie archaealbacteriën, een enkelcellig microörganismen, bleef echter constant en in sommige gevallen groeiende. Ook werd duidelijk dat de populatiestructuur van de bacteriën bij de krachtvoerpaarden snel veranderde. ‘De snelle wijzigingen in de mestbacteriën bij paarden tijdens een overgang van krachtvoer naar weiland, laat zien hoe gevoelig de darmflora van het paard is bij voedingswijzigingen,’ aldus de conclusie van de wetenschappers. ‘Het aantal ongeklassificeerde bacteriën dat tijdens dit onderzoek werd aangetroffen -68- laat zien dat we nog weining van de samenstelling bacteriën in de darmflora afweten. Verder onderzoek is daarom relevant. Het is namelijk mogelijk dat dagelijkse veranderingen in een weidesamenstelling de bacteriële samenstelling kan beïnvloeden. Geen van de paarden in deze studie vertoonde symptomen van koliek, hoefbevangenheid of darmklachten.

Hoefslag/PlOSone

Reacties