Ondertekening convenant SRP en MBO onderwijs paard

Ondertekening convenant SRP en MBO onderwijs paard

0 61
V.l.n.r.: Pieter Siemerink, Piet Jansen, Bastiaan Pellikaan

Afgelopen periode is er intensief samengewerkt door onderwijs en de paardensportbranche. Het kwalificatiedossier paardensport- en houderij is tot stand gekomen in samenspraak tussen de scholen en de branche, onder andere zijn de hippische exameneisen geïntegreerd in het kwalificatiedossier.

Als aansluitende stap is op 3 november 2016 door Piet Jansen (voorzitter van de Sectorraad Paarden), Pieter Siemerink (ORUN) en Bastiaan Pellikaan (vertegenwoordiger AOC’s) het convenant getekend waarin is afgesproken dat voor de examens voor de opleidingen paardensport- en houderij gebruik gemaakt kan worden van een landelijke ORUN-AOC poule van assessoren.

De assessoren worden aangesteld door de ORUN en nemen de examens af. Hiermee worden de afgenomen examens ORUN-waardig en verkrijgt de leerling bovenop zijn MBO-diploma ook het ORUN-diploma.

Met de aanstelling door de ORUN zijn de assessoren verplicht deel te nemen aan de jaarlijkse deskundigheidsbevordering die wordt aangeboden door de ORUN. Tevens worden de examens bezocht door gecommitteerden namens de ORUN.

Door de gemaakte afspraken in dit convenant wordt er eenduidigheid, transparantie en kwaliteit aan de markt gegarandeerd. Op deze wijze zorgt de branche samen met het onderwijs voor optimale transparantie over de waarde en inhoud van het diploma.

 

Persbericht

Foto: Claartje van Andel

Reacties