Nieuwe samenstelling ledenraadsvergadering

Nieuwe samenstelling ledenraadsvergadering

0 18

Gisteravond vond de eerste Ledenraadsvergadering plaats in de nieuwe samenstelling. Onderdeel van de ingezette organisatieverandering was een kleinere en efficiënte ledenraad. De Ledenraad bestaat nu uit 17 in plaats van 40 leden. De nadruk ligt meer op het samen ontwikkelen en uitrollen van een lange termijnvisie. De sport wordt vanaf nu behandeld in de sportfora door mensen met een sporthart uit de regio’s.

De Ledenraad is het hoogste orgaan binnen de KNHS en wordt gevormd door de voorzitters van de nationale verenigingen, de regioverenigingen, de voorzitter die de
mendistrictverenigingen representeert, de voorzitter die de aangespannen sport representeert en de voorzitter van de Bondsatletencommissie. Laatstgenoemde is momenteel nog niet bekend. Voorzitter Theo Ploegmakers heette de nieuwe ledenraad welkom en gaf een toelichting op de nieuwe samenstelling.

Directeur John Bierling gaf vervolgens een presentatie over de voortgang van het project ‘Dichterbij de paardensporter’. Alle foraleden zijn inmiddels bekend met uitzondering van het recreatieforum. Een mooie eerste stap van de herstructurering is hiermee gezet.
Het jaarverslag 2013 werd aan de ledenraad voorgelegd en vervolgens goedgekeurd.

Daarna presenteerde de controller van de KNHS, Theo Vermeulen, cijfers passend bij een gezonde sportbond. De paardensportbond sloot het jaar 2013 af met een positief resultaat van € 500.000,-. “De KNHS is een financieel zeer gezonde bond. Dat is een mooie prestatie in deze tijd. De licht teruglopende ledenaantallen zijn wel een punt van aandacht en in algemene zin staan sponsoring en subsidies onder druk. Dit zijn punten van aandacht voor de toekomst.”, aldus Vermeulen. Tegelijkertijd werden sterk stijgende aantallen starts in de verschillende disciplines gepresenteerd. De jaarrekening 2013 werd, na een toelichting van de financiële commissie bij monde van de dhr. Korff, unaniem goedgekeurd.

KNHS

Foto; Remco Veurinkh

Vergelijkbare artikelen

Reacties