Nieuwe regelgeving omtrent paspoorten nu bekend

Nieuwe regelgeving omtrent paspoorten nu bekend

0 269

Per 1 januari 2016 zijn er een aantal zaken veranderd met betrekking tot de paardenpaspoorten. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kwam onlangs met een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. Deze wijzigingen zijn per 1 januari 2016 van kracht maar waren niet eerder compleet beschikbaar voor de Sectorraad Paarden. De paspoorten die vanaf 1 januari 2016 worden uitgegeven zien er van binnen iets anders uit dan de oudere paspoorten; de volgorde van de hoofdstukken is anders. De identificatiegegevens en het hoofdstuk medische behandelingen staan nu voor in het paspoort. Verder heeft ieder paspoort nu een serienummer dat verwijst naar de instantie die het paspoort heeft uitgegeven. Zo zijn ook blanco (nog niet uitgegeven) paspoorten zonder logo altijd te herleiden naar een paspoort uitgevende instantie.

Foto’s
Sinds 1 januari 2016 moeten de beschrijvende schets én de getekende schets van het paard in het paspoort ingevuld worden, ook al is het paard gechipt. De getekende schets mag alleen achterwege blijven, als in plaats daarvan 2 duidelijke foto’s van het paard in het paspoort worden opgenomen

Identificatiegegevens
Het is de verantwoordelijkheid van de houder van een paard dat de identificatiegegevens in het paspoort altijd actueel en correct zijn.
Dit geldt met name voor:

  • De status van het paard of het wel of niet bestemd is voor de slacht voor menselijke consumptie.
  • Of het een geregistreerd paard is of niet. Een geregistreerd paard is een paard dat is ingeschreven bij een erkend stamboek of een paard met een FEI-paspoort.
  • Informatie over het eigenaarschap. Dit hoeft alleen als de paspoort uitgevende instantie dit op grond van haar reglementen eist.

Centrale databank
Alle paarden die in Nederland verblijven, moeten in de centrale databank van RVO.nl geregistreerd staan. De paspoort uitgevende instanties leveren de gegevens aan bij de centrale databank. Houders van paarden met een buitenlands paspoort, moeten daarom dit paspoort binnen 30 dagen na uitgifte of binnen 30 dagen nadat het paard in Nederland is gekomen vanuit een andere lidstaat of vanuit een land buiten de EU, laten registreren bij een Nederlandse paspoort uitgevende instantie. De paspoort uitgevende instantie zal controleren of het paspoort aan de eisen voldoet, het paspoort zo nodig aanvullen en als dit niet kan een nieuw paspoort uitgeven en de identificatiegegevens leveren aan de centrale databank. Controle op de termijn van 30 dagen na invoer vindt onder meer plaats aan de hand van de datum op het gezondheidscertificaat.

Foto: Remco Veurink
Bron: Sectorraad Paarden

Vergelijkbare artikelen

Reacties